Musiikilla on merkitystä

Musiikkiala luo kasvua, työllistää, parantaa ja koskettaa miljoonia ihmisiä Suomessa joka vuosi. Tutustu tutkittuun tietoon, uutisiin ja esimerkkeihin alan vaikutuksesta yhteiskunnassa.

Näytä avainluvut
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.
Liity postituslistalle. Lähetämme sinulle muutaman kerran vuodessa tietoa musiikkialan kehityksestä.

Musiikkialan avainluvut

Kaikki avainluvut

Musiikkialan kokonaisarvo

vuonna 2021 oli
890
890
miljoonaa euroa (m€)
Lähde: musicfinland.fi
Suurin musiikkialan sektori on elävä musiikki. Koronapandemian vaikutus näkyi vahvasti musiikkialan taloudellisessa arvossa myös toisena koronavuonna 2021.
Lue lisää

Musiikin vienti

vuonna 2021 oli yhteensä
93,1
93,1
miljoonaa euroa
Lähde: Music Finland
Musiikkiviennin kokonaisarvo on kasvoi myös korona-aikana, vaikka elävän musiikin vienti laski yhä. Kansainvälinen äänitemarkkina sen sijaan kasvoi suoratoiston myötä.
Lue lisää

Musiikkialan työllisyys

arviolta
30 000
30 000
suomalaista
Lähde: Musicfinland.fi
Elävä musiikki työllistää yli 17 000 henkeä. Freelance-muusikoita on Suomessa noin 3000 ja musiikkikoulutuksen parissa työskenteleviä noin 3 800.
Lue lisää

Muita poimintoja avainluvuista

Musiikkialan kokonaisarvo 2016-2021

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2021 oli 890 M€. Musiikkialan arvo nousi 2010-luvulla tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 jopa 988 M€. Koronapandemian myötä vuonna 2020 musiikkialan arvo kuitenkin laski 20 %.

Musiikkialan arvon jakautuminen sektoreittain 2021

Suurin musiikkialan sektori on elävä musiikki, jonka arvo oli 313,9 milj. €. Vuonna 2020 sektorin arvo romahti koronapandemian vuoksi 47 %, mutta nyt kasvua pahimpaan pandemiavuoteen oli 15 %.

Käytetyimmät digitaalisen musiikin suoratoistoalustat Suomessa

Musiikin suoratoistopalveluita käyttää yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.

Musiikkiviennin kokonaisarvon jakautuminen sektoreittain 2016-2021

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo oli vuonna 2021 musiikin ydinalueiden osalta 17,9 M€. Ennen koronapandemiaa ydinalueilta tuloutui Suomeen lähes 30 M€, mutta elävän musiikin viennin vaikeuduttua vuonna 2020 arvo laski yli 40 % eikä palautunut entiselleen vielä vuonna 2021.

Popmusiikin teosvienti 2017–2021

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Vuonna 2021 raportoitiin ennätysmäärä teoksia, yhteensä 144.

#musiikkiala

Maaliskuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miksi musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia tai muunsukupuolisia.

Kyselyssä nousi esille myös toivottuja toimenpiteitä asian parantamiseksi. Näihin toiveisiin musiikkialan järjestöt ovat nyt tarttuneet ...ja käynnistäneet toimenpiteitä, jotta musiikkialan sukupuolitasa-arvo ja monimuotoisuus kehittyisi tulevaisuudessa parempaan suuntaan.

◾️ Uudistetaan yhdenvertainenmusiikkiala.com -sivusto
◾️ Kontaktoidaan kaikki yhdenvertaisen musiikkialan teesien allekirjoittajat
◾️ Laaditaan rekrytointiohjeet muistilistaksi yhdenvertaisiin valintoihin
◾️ Käynnistetään opettajien täydennyskoulutushanke monimuotoisuuden varmistamiseksi
◾️ Järjestetään verkostoitumis- ja koulutustapaamisia
◾️ Viestitään aktiivisesti ja muistutetaan olemassaolevista materiaaleista

Lue lisää: Musiikkiala.fi 👉 Uutiset

#musiikkiala #sukupuoli #tasaarvo #yhdenvertaisuus

Suomalaisen #musiikkiala'n toimijat ovat ryhtyneet edistämään tasapuolisemman sukupuolijakauman toteutumista alalla monin keinoin. Lue lisää ja tutustu toimenpiteisiin: https://musiikkiala.fi/musiikkiala-toimii-yhdessa-sukupuolitasa-arvon-edistamiseksi/
#tasaarvo #yhdenvertaisuus

Search, browse, and email more privately with our new browser for Mac. Get robust online privacy protection 🔐 in one free app. Download now on macOS.

Using DuckDuckgo for Mac is like searching with Google and browsing in Safari — but we don’t track you 👀 Download now on macOS.

Vuonna 2022 @SuoSiO:n jäsenorkesterit järjestivät 2383 live- ja 202 verkkokonserttia, jotka tavoittivat kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuulijaa.

Lue lisää: https://musiikkiala.fi/vuonna-2022-jarjestettiin-yli-2500-sinfoniaorkesterien-konserttia-joista-nautti-38-miljoonaa-kuulijaa/

... #musiikkiala #taidemusiikki #sinfoniaorkesteri

Vuonna 2022 Suomen @sinfoniaorkesterit jäsenorkesterit järjestivät 2 383 live- ja 202 verkkokonserttia, jotka tavoittivat kaikkiaan 3 800 587 kuulijaa.

👉 Salien yleisömäärät nousivat huomattavasti pandemiarajoitusten poistuttua, ja konserteissa kävi yhteensä vuoden aikana 819 ...293 kuulijaa.
👉 Verkkokonsertit keräsivät ruutujen ääreen yhteensä 2 981 2 94 katsojaa.
👉 Konserttien televisioinnit saivat kaikkiaan 9 801 233 katselijaa.
👉 Orkesterien yleisötyötapahtumat tavoittivat joko livenä tai verkon välityksellä yhteensä 216 797 osallistujaa.
👉 Sinfoniakonserttien osuus konserteista oli 42 %. Kamari-, viihde- ja lastenmusiikkia sekä muun tyyppisiä konsertteja oli yhteensä 58 %.
👉 Orkesterit työllistivät yhteensä 1 031 päätoimista muusikkoa. Tilapäisesti työllistettyjä muusikoita oli yli 3 000.

Lue lisää: Musiikkiala.fi ▶ Uutiset ja julkaisut

#musiikkiala #taidemusiikki #sinfoniaorkesteri

Koronan jälkeinen vilkas tapahtumakesä sekä online-musiikin käytön merkittävä kasvu ovat syy siihen, että @teostoofficial teki ennätystuloksen 2022. Konserttien ja festivaalien esityskorvaukset palautuivat koronapandemia-aikaa edeltävälle tasolle 5,1 M€.
...https://musiikkiala.fi/vilkas-tapahtumakesa-ja-online-musiikin-kaytto-kasvattivat-merkittavasti-tekijanoikeustuottoja-2022/

Koronapandemian jälkeinen vilkas tapahtumakesä sekä online-musiikin käytön merkittävä kasvu ovat syy siihen, että musiikin tekijöitä ja kustantajia edustava ja heille tilityksiä musiikin käytöstä keräävä @teostoofficial teki ennätystuloksensa vuonna 2022.

👉 Teoston ...keräämät kokonaiskorvaukset musiikin käytöstä kasvoivat vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 80,7 miljoonaan euroon (2021: 70,1 M€).
👉 Teoston omat toimintakulut olivat sen sijaan maltilliset: kuluprosentti putosi edellisvuoden 13,7 %:sta ennätyksellisen alhaiselle tasolle 12,6 %:iin.
👉 Konserttien ja festivaalien esityskorvaukset palautuivat vuonna 2022 koronapandemia-aikaa edeltävälle tasolle 5,1 miljoonaan euroon.
👉 Audiopalveluista (esim. Spotify, YouTube) ja video-on-demand-palveluista (esim. Netflix, HBO Max) kerätyt musiikin tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat vuoden 2021 tasosta yli 19 % 14,5 miljoonasta 17,3 miljoonaan euroon. Musiikinkäytön digitalisoituminen on ollut jo pitkään megatrendi: Teoston keräämät online-alueen tuotot ovat nousseet jopa 143 % vuodesta 2016.

Lue lisää: Musiikkiala.fi ▶ Uutiset ja julkaisut

#musiikkiala #teosto #kasvuala @spotifysuomi @youtube @netflixnordic @hbomaxnordic

Joka viides suomalainen taiteilija työskentelee musiikkialalla, kertoo @CUPOREfi:n Taiteen ja kulttuurin barometri 2021. @musicfinland:in arvio musiikkialalla toimivien määrästä kulttuurialojen sisällä on n. 30 000.

Lisää #musiikkiala:n työllisyydestä: ...https://musiikkiala.fi/avainluvut/suomalaisen-musiikkialan-kokonaisarvo/