Kansainvälisyys
Talous

Musiikin vienti

Musiikkiviennillä tarkoitetaan suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiin liittyvää toimintaa, joka on suunnattu Suomen rajojen ulkopuolelle tai joka tuottaa tuloja ulkomailta. Musiikkiviennin markkina-arvoon lasketaan Suomeen tuloutuvan rahavirran määrä eli suomalaisten musiikkialan yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomailta saamat tulot.

Musiikkiviennin kokonaisarvo oli vuonna 2022 yhteensä 130,6 miljoonaa euroa eli noin 40 prosenttia koronavuotta 2021 suurempi.

Pandemia-aika 2020-21 vaikutti suomalaisen musiikkiviennin ydinalueisiin selvästi. Pahimmin pandemiasta kärsinyt sektori, elävän musiikin vienti, ei vielä vuonna 2022 saavuttanut vuoden 2019 lukemia, mutta äänitemyynti pysyi aiemmalla tasolla ja tekijänoikeuksista saatavat tulot kasvoivat selvästi. Ydinalueiden eli elävän musiikin, äänitteiden, tekijänoikeuksien sekä näihin suoraan liittyvän musiikkiliiketoiminnan osalta suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2022 oli 25,6 miljoonaa euroa (+40 %).

Musiikkiviennin ydinalueet sektoreittain

  • Elävän musiikin vienti: 8,1 miljoonaa euroa. Sektori oli ennen koronapandemiaa suomalaisen musiikkiviennin keskeisin alue. Tulot koostuvat esimerkiksi suomalaisartistien ulkomailta saamista esiintymispalkkioista ja ulkomaisten asiakkaiden ostamista lipuista Suomessa järjestettyihin konsertteihin ja musiikkitapahtumiin. Vaikka konsertteja ja festivaaleja alettiinkin jo vuonna 2022 järjestää melko normaalisti, alkuvuoden rajoitukset laskivat sektorilta saatavia tuloja. Myös kansainvälisen matkailun väheneminen näkyi tulovirroissa vielä vuonna 2022. Tulot moninkertaistuivat koronavuosista (2020: 3,6 M€, 2021: 3,2 M€), mutta jäivät vielä selvästi pandemiaa edeltäneestä ajasta (2019: 14,5 M€).
  • Äänitevienti: 7,2 miljoonaa euroa. Tulot ovat suomalaisille oikeudenomistajille ulkomailta palautuvia korvauksia, jotka muodostuvat sekä fyysisestä levymyynnistä että digitaalisesta kulutuksesta. Äänitemarkkinat kasvoivat sekä Suomessa että kansainvälisesti koronapandemian aikana erityisesti suoratoiston myötä, ja vastaavasti myös äänitteistä ulkomailta Suomeen saatavat tulot ovat viime vuosina olleet kasvussa.
  • Tekijänoikeustulot: 8,6 miljoonaa euroa. Tulot koostuvat konserteista, äänitteistä ja media- ja verkkoesiintymisistä kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Pandemian vaikutukset tähän sektoriin olivat vaihtelevia, sillä korvaukset elävän musiikin esityksistä laskivat, mutta esimerkiksi online-tuotot kasvoivat. Kasvua oli musiikkikustantajien suoraan keräämissä tuloissa, Gramexin ulkomaantuloissa sekä Teoston kautta tuloutuvissa online-palveluiden korvauksissa.
  • Muut vientitulot: 1,8 miljoonaa euroa. Muilla vientituloilla tarkoitetaan tuloja, jotka liittyvät erottamattomasti musiikkiviennin ydinalueisiin mutta joita ei voida liittää suoraan mihinkään näistä. Tulot koostuvat esimerkiksi sävellys- ja tuotantopalkkioista, nuottien myynnistä ja vuokrauksesta, oheistuotteiden myynnistä, studiopalveluista tai mainossopimuksista.

Musiikkiviennin kokonaisarvosta suuri osa on viime vuosina tullut muista tavaroista ja palveluista, joihin kuuluvat esimerkiksi kuluttajille ja yrityksille suunnatut digitaaliset musiikkipalvelut ja äänentoistoteknologia ja -laitteet. Vuonna 2022 muiden tavaroiden ja palvelujen viennin arvo on 104,9 miljoonaa euroa.

Pandemian vaikutukset tähän sektoriin ovat olleet vaihtelevia: digitaalinen kuluttajamarkkina näyttää tällä sektorilla vain kasvaneen, mutta yrityksille suunnatut palvelut ovat osoittautuneet vaikeammaksi alueeksi. Monet uudemmat yritykset ovat kuitenkin vakiinnuttaneet toimintansa ja sektori on kasvanut.

Popmusiikin teosvienti on kasvanut viime vuosina

Suomalaisen popmusiikin teosvienti on kasvanut tasaisesti läpi 2000-luvun. Music Finlandin tuoreimman teosvientiselvityksen mukaan vuonna 2022 teosviennin tilastoissa ei ylletty aivan sitä edeltävän vuoden huippulukemiin, mutta pitkän aikavälin kasvutrendi on kuitenkin selvä: kymmenessä vuodessa vientikappaleiden määrä on kolminkertaistunut, ja kansainvälisesti toimivien biisinkirjoittajien määrä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut. Vuonna 2022 julkaistiin 125 ulkomaisten artistien esittämää suomalaisten tekijöiden popkappaletta.

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Näiden kappaleiden lukumäärä on kasvanut vuosituhannen alun aikana tasaisesti. Kaikkiaan vuodesta 2006 alkaen on nyt tiedossa 970 kriteerit täyttävää vientikappaletta.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkiviennin-arvo-2022

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Music Finland

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkiviennin kokonaisarvon jakautuminen sektoreittain 2016-2022

Musiikkiviennin kokonaisarvo oli vuonna 2022 yhteensä 130,6 M€ eli noin 40 % koronavuotta 2021 suurempi. Eniten vientiä tuottavia sektoreita ovat elävä musiikki ja tekijänoikeudet.

Popmusiikin teosvienti 2017–2022

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. 10 vuodessa vientikappaleiden määrä on kolminkertaistunut, ja kansainvälisesti toimivien biisinkirjoittajien määrä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut.