Kansainvälisyys
Talous

Musiikin vienti

Musiikkiviennillä tarkoitetaan suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiin liittyvää toimintaa, joka on suunnattu Suomen rajojen ulkopuolelle tai joka tuottaa tuloja ulkomailta.

Musiikkiviennin kokonaisarvo oli vuonna 2020 yhteensä 86,7 miljoonaa euroa eli noin kuusi prosenttia edellisvuotta suurempi.

Musiikkivienti on viimeisen viiden vuoden aikana tuplaantunut. Kasvu on kuitenkin tullut pääosin musiikin ydinalueiden ulkopuolelta kuten kuluttajille suunnatuista digitaalisista palveluista sekä esimerkiksi musiikkilaitteista. Tulot musiikkiviennin muista tavaroista ja palveluista kasvoivat edelleen kolmanneksella vuonna 2020

Musiikin ydinalueiden osalta suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo oli vuonna 2020 17,3 miljoonaa euroa. Koronapandemian myötä musiikkivientitulot laskivat vuonna 2020 kaikkiaan noin 42 prosenttia. Pudotus johtuu ennen kaikkea elävän musiikin viennin vaikeutumisesta.

Elävän musiikin viennin euromääräinen arvo laski kolmella neljänneksellä vuoden 2020 aikana, ja sektorin arvo vuonna 2020 oli 3,6 miljoonaa euroa (vuonna 2019: 14,5 miljoonaa euroa). Elävän musiikin vienniksi lasketaan esimerkiksi suomalaisartistien ulkomailta saamat esiintymispalkkiot sekä ulkomaisten asiakkaiden ostamat liput Suomessa pidettyihin konsertteihin ja musiikkitapahtumiin. 

Äänitemarkkina pysyi kuitenkin entisen kokoisena, ja sen arvo vuonna 2020 oli 7,1 miljoonaa euroa. Äänitteiden osalta vientituloksi lasketaan suomalaisille oikeudenomistajille ulkomailta palautuvat korvaukset, jotka muodostuvat sekä fyysisestä levymyynnistä että digitaalisesta kulutuksesta. 

Tekijänoikeuksissa nähtiin vuonna 2020 kasvua, ja vuonna 2020 Suomeen saatiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa musiikkivientituloa tekijänoikeuksista. 

Popmusiikin teosvienti kasvaa

Suomalaisen popmusiikin teosvienti on kasvanut tasaisesti läpi 2000-luvun, ja vuosi 2021 nostaa huipun jälleen uuteen korkeuteen. Music Finlandin vuosittaisen teosvientiselvityksen mukaan ulkomaisten artistien esittämiä suomalaisten tekijöiden popkappaleita julkaistiin vuoden 2021 aikana yhteensä 144.

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Näiden kappaleiden lukumäärä on kasvanut vuosituhannen alun aikana tasaisesti. Kaikkiaan vuodesta 2006 alkaen on nyt tiedossa 821 kriteerit täyttävää vientikappaletta.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2020

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Music Finland

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkiviennin kokonaisarvon jakautuminen sektoreittain

Musiikin ydinalueiden osalta suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo oli vuonna 2020 17,3 milj. €. Koronapandemian myötä musiikkivientitulot laskivat vuonna 2020 noin 42 %.

Popmusiikin teosvienti 2017–2021

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Vuonna 2021 raportoitiin ennätysmäärä teoksia, yhteensä 144.