Kansainvälisyys
Talous

Musiikin vienti

Musiikkiviennillä tarkoitetaan suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiin liittyvää toimintaa, joka on suunnattu Suomen rajojen ulkopuolelle tai joka tuottaa tuloja ulkomailta.

Musiikkiviennin kokonaisarvo oli vuonna 2021 yhteensä 93,1 miljoonaa euroa eli noin seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempi.

Pandemia-aika vaikutti suomalaisen musiikkiviennin ydinalueisiin vielä selvästi. Ydinalueiden eli elävän musiikin äänitteiden, tekijänoikeuksien sekä näihin suoraan liittyvän musiikkiliiketoiminnan osalta suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2021 oli 17,9 miljoonaa euroa. Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 näiltä sektoreilta tuloutui Suomeen lähes 30 miljoonaa euroa, mutta elävän musiikin viennin vaikeuduttua arvo laski yli 40 prosentilla eikä palautunut entiselleen vielä vuonna 2021.

Erityisesti muutos näkyi elävän musiikin viennin arvossa, joka oli nyt 3,2 miljoonaa euroa (vuonna 2019: 14,5 miljoonaa euroa, vuonna 2020: 3,6 miljoonaa euroa). Elävän musiikin vientitulot koostuvat esimerkiksi suomalaisartistien ulkomailta saamista esiintymispalkkioista ja ulkomaisten asiakkaiden ostamista lipuista Suomessa järjestettyihin konsertteihin ja musiikkitapahtumiin.

Kansainvälinen äänitemarkkina sen sijaan kasvoi myös koronapandemian aikana, kun suoratoisto kasvatti suosiotaan. Tämä näkyy myös suomalaisessa ääniteviennissä, jonka arvo vuonna 2021 oli 7,5 miljoonaa euroa. Äänitteiden osalta vientituloksi lasketaan suomalaisille oikeudenomistajille ulkomailta palautuvat korvaukset, jotka muodostuvat sekä fyysisestä levymyynnistä että digitaalisesta kulutuksesta.

Tekijänoikeustuloja ulkomailta kertyi niin konserteista, äänitteistä kuin media- ja verkkoesiintymisistäkin, eikä niiden kokonaismäärässä ollut pandemia-aikanakaan suuria muutoksia. Osaltaan tasaisuuteen vaikutti myös se, että tuloutuksen viiveet ovat joskus pitkiä. Kaikkiaan vuonna 2021 tekijänoikeustuloja kertyi ulkomailta Suomeen 5,9 miljoonaa euroa.

Muut vientitulot (1,3 miljoonaa euroa) olivat tuloja, jotka liittyvät musiikkiviennin ydinalueisiin mutta joita ei voida jakaa niihin. Tulot koostuvat esimerkiksi sävellys- ja tuotantopalkkioista, nuottien myynnistä ja vuokrauksesta, oheistuotteiden myynnistä, studiopalveluista tai mainossopimuksista. Sektorin arvo on usein muuttunut samassa suhteessa elävän musiikin viennin kanssa, mutta toisena pandemiavuonna 2021 sen arvo on alkoi palautua elävää musiikkia nopeammin.  

Musiikkiviennin kokonaisarvosta suuri osa on viime vuosina tullut muista tavaroista ja palveluista, joihin kuuluvat esimerkiksi kuluttajille ja yrityksille suunnatut digitaaliset musiikkipalvelut ja äänentoistoteknologia ja -laitteet. Pandemian vaikutukset tähän sektoriin olivat vaihtelevia: digitaalinen kuluttajamarkkina näyttää sektorilla vain kasvaneen, mutta yrityksille suunnatut palvelut ovat olleet vaikeampi alue. Kuitenkin tulot tältä sektorilta kasvoivat hiukan myös vuonna 2021, ja sektorin arvo on nyt 75,2 miljoonaa euroa.

Popmusiikin teosvienti kasvaa

Suomalaisen popmusiikin teosvienti on kasvanut tasaisesti läpi 2000-luvun, ja vuosi 2021 nostaa huipun jälleen uuteen korkeuteen. Music Finlandin vuosittaisen teosvientiselvityksen mukaan ulkomaisten artistien esittämiä suomalaisten tekijöiden popkappaleita julkaistiin vuoden 2021 aikana yhteensä 144.

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Näiden kappaleiden lukumäärä on kasvanut vuosituhannen alun aikana tasaisesti. Kaikkiaan vuodesta 2006 alkaen on nyt tiedossa 821 kriteerit täyttävää vientikappaletta.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2021

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Music Finland

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkiviennin kokonaisarvon jakautuminen sektoreittain 2016-2021

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo oli vuonna 2021 musiikin ydinalueiden osalta 17,9 M€. Ennen koronapandemiaa ydinalueilta tuloutui Suomeen lähes 30 M€, mutta elävän musiikin viennin vaikeuduttua vuonna 2020 arvo laski yli 40 % eikä palautunut entiselleen vielä vuonna 2021.

Popmusiikin teosvienti 2017–2021

Popmusiikin teosvienniksi määritellään ulkomaisten artistien popkappaleet, joita suomalaiset musiikintekijät ovat olleet kirjoittamassa. Vuonna 2021 raportoitiin ennätysmäärä teoksia, yhteensä 144.