Ala yhteiskunnassa
Ammattilaiset

Musiikkialan työllisyys

Music Finlandin vuoden 2011 arvio musiikkialalla toimivien määrästä kulttuuritoimialojen sisällä on noin 30 000.

Cuporen Taiteen ja kulttuurin barometrin 2021 mukaan 21 % kaikista taiteilijoista työskentelee musiikkialalla. Tilastokeskuksen mukaan kulttuurialoilla työskenteli vuonna 2020 arviolta 111 000 henkilöä. Vuonna 2021 kulttuurialojen työllisyys laski 108 000 henkilöön. Tilasto kertoo myös, että kulttuurialoilla yrittäjyys, osa-aikatyö sekä useat yhtäaikaiset työpaikat ovat tavallisempia kuin muissa ammateissa. Yrittäjänä toimi kulttuurialan työllisistä noin 28 %, osa-aikatyössä 23 % ja useissa samanaikaisissa töissä 11 %.

  • LiveFin ry on laskenut elävän musiikin yksityissektorin työllistäneen vuonna 2019 yhteensä 17 100 henkilöä, mikä vastaisi 2 270 henkilötyövuotta. Suurin osa henkilöistä työskentelee festivaalikentällä, mutta henkilötyövuosina painotus on tapahtumapaikoissa – eli jälkimmäisissä suurempi osa työvoimasta on kokoaikaista.
  • Finland Festivalsin vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan kulttuurifestivaaleilla oli 1918 työntekijää ja 186 henkilötyövuotta (luvuissa on mukana muitakin kuin musiikkialan festivaaleja).
  • Kokonaan tai lähes kokonaan elävästä musiikista työllistyneiden freelance-muusikoiden määräksi Muusikkojen liitto on arvioinut 3000. Gramex-tilityksiä saa vuosittain noin 11 000 muusikkoa, mutta se ei kerro heidän työllistymisestään alalla.
  • Sinfoniaorkestereissa muusikkovakansseja oli vuonna 2021 yhteensä 987 ja tilapäisiä muusikoita 2174 (jälkimmäisiä henkilötyövuosina 94,99). Hallintohenkilökuntaa on 147. Luvut tilastoidaan vuosittain Suomen sinfoniaorkesterien vuosikertomuksessa.
  • Muulla julkisella sektorilla (Kansallisooppera, sotilasmusiikki, kirkkomusiikki) musiikkialan töissä on arviolta noin 1600 henkilöä.
  • Musiikin tekijöistä Teosto-korvauksia saa vuosittain noin 11 000 henkilöä, mutta suurin osa korvauksista on pieniä. Yhdistettynä muihin tekijätuloihin, kuten sävellyspalkkioihin ja muihin musiikkialalta saatuihin tuloihin myös tekijänoikeustulot lisäävät alalla kokoaikaisesti työllistyvien määrää. Huomattavia summia tekijänoikeuskorvauksia saavia on joitain satoja. Lisätietoa Teoston vuosikertomuksesta 2021.
  • Muun yritys- ja järjestökentän Music Finland on arvioinut työllistävän noin 1600 henkilöä (ohjelmatoimistot, managerit, kustannusyhtiöt, levy-yhtiöt, äänitysstudiot, järjestöt).
  • Musiikkikoulutuksen parissa, esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa voidaan arvioida työllistyvän noin 3800 henkeä (musiikinopettajia ja hallintohenkilöstöä)
Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Musicfinland.fi