Talous

Musiikkialan kokonaisarvo

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2021 oli 890 miljoonaa euroa. Ydinalueiden – elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet sekä julkinen ja yksityinen tuki – arvo oli 620 miljoonaa.

Vuoteen 2019 asti musiikkialan arvo nousi tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 kaikkiaan 988 miljoonaa euroa. Koronapandemian myötä vuonna 2020 musiikkialan arvo kuitenkin laski yli viidenneksellä (-21 %).

Selvästi suurin musiikkialan sektori vuonna 2021 oli elävä musiikki, jonka arvo oli 313,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 sektorin arvo romahti koronapandemian vuoksi 47 prosentilla, mutta nyt kasvua pahimpaan pandemiavuoteen oli 15 prosenttia. Sektori jakautuu yksityiseen sektoriin (109,8 M€, +37 %) sekä julkiseen sektorin (204,1 M€, + 6 %).

Toiseksi suurin sektori on koulutus 270 M€. Opetusta annetaan valtakunnallisesti useilla eri koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin saakka. Tekijänoikeuksien arvo on 97 M€. Tekijänoikeusjärjestöjen ja musiikkikustantajien keräämät korvaukset nousivat vuonna 2021 seitsemällä prosentilla.

Äänitteiden osuus arvosta on 109,9 M€. Arvo nousi myös vuodesta 2020 jopa 18 prosenttia. Julkista ja yksityistä tukea ala sai koronavuonna 109,3 milj eur. Ennen koronapandemiaa musiikkialan saama yksityinen tuki esimerkiksi säätiöiltä sekä julkinen tuki valtiolta ja kunnilta oli arvioitavissa kaikkiaan alle 30 miljoonaan euroon. Apurahojen ja avustusten tarve kuitenkin kasvoi voimakkaasti pandemian myötä, ja jo ensimmäisenä pandemiavuonna summa kaksinkertaistui noin 62 miljoonaan euroon. Tukea antoivat niin valtionhallinto, kunnat kuin yksityiset säätiötkin.

Korona-aika vaikutti koko kulttuurialaan

Tilastokeskuksen kulttuurisatelliittiin kootaan tietoja kulttuurin taloudellisesta merkityksestä kansantalouden tilinpidon käsitteitä ja menetelmiä hyödyntäen. Tuorein tutkimus vuodesta 2020 kertoo, että koronapandemia vaikutti koko kulttuurialaan lähes kaikilla mittareilla – arvonlisäyksessä, kulutuksessa ja työllisyydessä.

Suhteellisesti eniten laskivat taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminnan arvonlisäys sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen. Samoilla sektoreilla näkyi myös työllisyyden lasku. Kulttuurin osuus sekä talouden arvonlisäyksestä että työllisyydestä oli nyt 2,9 prosenttia. Myös kulttuurin yksityiset kulutusmenot laskivat merkittävästi erityisesti esittäviin taiteisiin ja elokuviin käytetyssä rahasummassa. Kulttuurin osuus kulutusmenoista oli nyt 3,8 prosenttia. Pitkän aikavälin laskusuunnasta ja koronan tuomista vaikeuksista huolimatta kulttuurialan roolia kansantaloudelle voidaan pitää edelleen varsin merkittävänä.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2021

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: musicfinland.fi

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkialan kokonaisarvo 2016-2021

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2021 oli 890 M€. Musiikkialan arvo nousi 2010-luvulla tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 jopa 988 M€. Koronapandemian myötä vuonna 2020 musiikkialan arvo kuitenkin laski 20 %.

Musiikkialan arvon jakautuminen sektoreittain 2021

Suurin musiikkialan sektori on elävä musiikki, jonka arvo oli 313,9 milj. €. Vuonna 2020 sektorin arvo romahti koronapandemian vuoksi 47 %, mutta nyt kasvua pahimpaan pandemiavuoteen oli 15 %.