Talous

Musiikkialan kokonaisarvo

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2020 oli 779 miljoonaa euroa. Ydinalueiden – elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet sekä julkinen ja yksityinen tuki – arvo oli 509 miljoonaa.

Vuoteen 2019 asti musiikkialan arvo nousi tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 kaikkiaan 988 miljoonaa euroa. Koronapandemian myötä musiikkialan arvo kuitenkin laski yli viidenneksellä (-21 %).

Selvästi suurin musiikkialan sektori oli elävä musiikki, jonka arvo oli 271,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 sektorin arvo romahti koronapandemian vuoksi 47 prosentilla. Sektori jakautuu sekä yksityisen sektorin (80 milj. eur) sekä julkisen sektorin (192 milj. eur).

Toiseksi suurin sektori on koulutus 270 M€. Opetusta annetaan valtakunnallisesti useilla eri koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin saakka. Tekijänoikeuksien arvo on 90,6M€. Myös tekijänoikeusjärjestöjen ja musiikkikustantajien keräämät korvaukset laskivat vuonna 2020 kahdeksalla prosentilla.

Äänitteiden osuus arvosta on 92,8 M€. Arvo nousi myös koronan aikana 4 prosenttia. Julkista ja yksityistä tukea ala sai koronavuonna 59,5 milj eur.  Tukea antoivat niin valtionhallinto, kunnat kuin yksityiset säätiötkin.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2020

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: musicfinland.fi

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkialan kokonaisarvo 2016-2020

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2020 oli 779 milj. €. Musiikkialan arvo nousi 2010-luvulla tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 kaikkiaan 988 milj. €. Koronapandemian myötä musiikkialan arvo kuitenkin laski yli 20 %.

Musiikkialan arvon jakautuminen sektoreittain

Suurin musiikkialan sektori on elävä musiikki, jonka arvo oli 271,9 milj. €. Vuonna 2020 sektorin arvo romahti koronapandemian vuoksi 47 %.