Talous

Musiikkialan kokonaisarvo

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 1,25 miljardia euroa. Kokonaisarvoon lasketaan musiikkialan ydinsektorit – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset791 miljoonaa euroa sekä musiikkikoulutus, 455 miljoonaa euroa. Musiikkialan arvo kasvoi edellisvuodesta 16 prosentilla erityisesti elävän musiikin kentän elpymisen vuoksi.

Vuoteen 2019 asti musiikkialan arvo nousi tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 kaikkiaan 988 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 musiikkialan arvo kuitenkin laski yli viidenneksellä (-21 %) koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi elävän musiikin kentällä.

Musiikkialan ydinsektorien taloudellinen arvo nousi koronapandemian jälkimainingeissa 27 prosenttia. Erityisen paljon kasvoi elävän musiikin sektori, joka on myös selvästi suurin alan sektoreista. Sen arvo, 518 miljoonaa euroa (+ 65 %), palautui vuonna 2022 pandemiaa edeltäneelle tasolle. Elävän musiikin tulonmuodostuksesta valtaosa on peräisin yksityiseltä sektorilta, jonka arvo nousi huimasti 296,9 miljoonaan euroon (+ 170 %). Elävän musiikin julkinen sektori tuotti viime vuonna yhteensä 221,1 miljoonaa euroa (+ 8 %).

Tekijänoikeustulot kasvoivat 14 prosentilla 110,4 miljoonaan euroon. Äänitesektori kasvoi seitsemän prosenttia, ja sen vähittäismyynnin kokonaisarvo on nyt arviolta 118,4 miljoonaa euroa. Kasvun lähteenä on digitaalinen myynti ja erityisesti suoratoistopalvelut: digitaalinen markkina kasvoi 9 prosentilla, muodostaen markkinasta nyt 91 prosenttia. 

Musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2022 oli 454,7 miljoonaa euroa. Opetusta annetaan valtakunnallisesti useilla eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin saakka.

Musiikkialalle kohdennettu yksityinen ja julkinen tuki

Vuoden 2022 osalta musiikkialan ydinsektoreihin sisältymättömän yksityisen ja julkisen tuen määrä on arvioitavissa 58,0 miljoonaan euroon (- 47 %). Summaan lasketaan esimerkiksi muusikoiden, säveltäjien ja yhtyeiden saamia apurahoja, taiteilijoiden ja organisaatioiden korona-avustuksia ja toiminta-avustuksia – pois lukien sinfoniaorkesterien ja Kansallisoopperan saamat tuet, jotka lasketaan osaksi elävän musiikin kokonaisuutta. Vuonna 2022 koronatukien osuus koko yksityisen ja julkisen tuen kokonaisuudesta on 23,6 miljoonaa euroa, ja vakiintuneempiin tukimuotoihin kytkeytyneiden avustusten osuus on 34,5 miljoonaa euroa.

Koronavuonna 2021 musiikkiala sai julkista tai yksityistä tukea 109,3 miljoonaa euroa. Ennen pandemiaa musiikkialan saama yksityinen tuki esimerkiksi säätiöiltä sekä julkinen tuki valtiolta ja kunnilta oli arvioitavissa kaikkiaan alle 30 miljoonaan euroon.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-talous-suomessa-2022

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: musicfinland.fi

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkialan kokonaisarvo 2016-2022

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 1,25 mrd €. Kokonaisarvoon lasketaan musiikkialan ydinsektorit – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset – 791 M€ sekä musiikkikoulutus 455 M€. Vuodesta 2021 musiikkialan arvo kasvoi 16 %.

Musiikkialan arvon jakautuminen sektoreittain 2022

Suomen musiikkialan ydinsektorien taloudellinen arvo nousi koronapandemian jälkimainingeissa 27 %. Erityisen paljon kasvoi elävän musiikin sektori, +65 %.