Talous

Musiikkialan kokonaisarvo

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2023 oli 1,28 miljardia euroa. Kokonaisarvoon lasketaan musiikkialan ydinsektorit – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset – 817 miljoonaa euroa sekä musiikkikoulutus466 miljoonaa euroa. Musiikkialan arvo kasvoi edellisvuodesta kahdella prosentilla.

Vuoteen 2019 asti musiikkialan arvo nousi tasaisesti ollen huippuvuonna 2019 kaikkiaan 988 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 musiikkialan arvo kuitenkin laski yli viidenneksellä (-21 %) koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi elävän musiikin kentällä.

Musiikkialan ydinsektorien taloudellinen arvo on tasaantunut koronapandemian jälkeen, ja kasvua edellisestä vuodesta alalle tuli nyt 2 prosenttia. Eniten kasvoi elävän musiikin sektori, joka on alan suurin sektori. Sen arvo, 558 miljoonaa euroa (+ 8 %), on nyt hiukan suurempi kuin ennen pandemiaa. Elävän musiikin tulonmuodostuksesta valtaosa on peräisin yksityiseltä sektorilta, joka tuotti nyt 327,9 miljoonaa euroa (+ 10 %). Elävän musiikin julkisen sektorin arvo oli viime vuonna yhteensä 229,7 miljoonaa euroa (+ 4 %).

Tekijänoikeustulot kasvoivat kolmella prosentilla 113,2 miljoonaan euroon. Äänitesektori kasvoi neljä prosenttia, ja sen vähittäismyynnin kokonaisarvo on nyt arviolta 123,2 miljoonaa euroa. Kasvun lähteenä on digitaalinen myynti ja erityisesti suoratoistopalvelut: digitaalinen markkina muodosti markkinasta 91 prosenttia. 

Musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2023 oli 466,3 miljoonaa euroa. Opetusta annetaan valtakunnallisesti useilla eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin saakka

Musiikkialalle kohdennettu yksityinen ja julkinen tuki

Vuoden 2023 osalta musiikkialan ydinsektoreihin sisältymättömän yksityisen ja julkisen tuen määrä on arvioitavissa 35,3 miljoonaan euroon (- 45 %). Summaan lasketaan esimerkiksi muusikoiden, säveltäjien ja yhtyeiden saamia apurahoja, taiteilijoiden ja organisaatioiden korona-avustuksia ja toiminta-avustuksia – pois lukien sinfoniaorkesterien ja Kansallisoopperan saamat tuet, jotka lasketaan osaksi elävän musiikin kokonaisuutta. Aiempina vuosina tukisummaa ovat kasvattaneet julkiset ja yksityiset koronatuet.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-talous-suomessa-2023

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: musicfinland.fi

Aiheeseen liittyvät ladattavat kortit

Musiikkialan kokonaisarvo 2016-2022

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 1,25 mrd €. Kokonaisarvoon lasketaan musiikkialan ydinsektorit – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset – 791 M€ sekä musiikkikoulutus 455 M€. Vuodesta 2021 musiikkialan arvo kasvoi 16 %.

Musiikkialan arvon jakautuminen sektoreittain 2022

Suomen musiikkialan ydinsektorien taloudellinen arvo nousi koronapandemian jälkimainingeissa 27 %. Erityisen paljon kasvoi elävän musiikin sektori, +65 %.