Yhdenvertainen musiikkiala

Yhdenvertainen musiikkiala

Teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla

Yhdenvertaisen musiikkialan teeseillä pyritään edistämään musiikkialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Perusteet teeseille tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla luotiin vuonna 2017 yhdessä alan ammattilaisten kesken Music Finlandin koordinoimassa hankkeessa. Vuonna 2023 teesejä täydennettiin yhdenvertaisen rekrytoinnin ohjeistuksella.

Kutsumme mukaan kaikki musiikkialan ammattilaiset allekirjoittamaan ja jakamaan teesit.

Allekirjoita tästä
Read in English

Yhdenvertaisen musiikkialan teesit

Sitoudumme parhaalla mahdollisella tavalla noudattamaan alla olevia toimintaperiaatteita, jotka edistävät tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla.

1.

Organisaatiomme sitoutuu tekemään tai päivittämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja noudattamaan sitä.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 1987, uudistettu viimeksi 2015)

Teoston teettämä tutkimus tasapuolisesta sukupuolijakaumasta musiikkialalla

Music Finlandin teettämä esiselvitys sukupuolitasa-arvosta musiikkitoimialalla

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. […] Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Yhdenvertaisuuslaki 2015)

Ohjeita ja esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnitteluun:

2.

Sitoudumme viestinnässämme edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti.

Esimerkkejä ja toimenpide-ehdotuksia:

 • Nostamme esiin monenlaisia musiikkialan henkilöitä ja tarinoita.
 • Huomioimme musiikkialalla toimivien yksilöiden moninaisuuden sekä kirjallisessa, suullisessa että kuvallisessa viestinnässä.
 • Vältämme eriarvoisuutta ylläpitäviä määreitä. Emme käytä sukupuoleen, alkuperään, ikään tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyviä etuliitteitä emmekä tuo näitä ominaisuuksia esiin tarpeettomasti ja asiaan liittymättömästi.

Muistilista musiikkialan viestintää varten

 • Jos olet aikeissa käyttää sellaisia määreitä kuten ”nais-”, ”tyttö-” ”maahanmuuttaja” tai ”toisen polven maahanmuuttaja”, mieti, onko määre todella tarpeellinen.
 • Kiinnitä erityistä huomiota sukupuolittuneisiin adjektiiveihin ja luonnehdintoihin kuten ”hento”, ”herkkä” tai ”vanha parta”.
 • Vaikka musiikintekijällä tai esiintyjällä onkin sukupuoli, muista että musiikki itsessään ei silti välttämättä viittaa mihinkään sukupuoleen. Harva haluaa myöskään tulla määritellyksi pelkästään sukupuolensa, ihonvärinsä, ikänsä tai muun ominaisuutensa perusteella.
 • Varo yhdistämästä tietynlaisia kykyjä tai taitoja ainoastaan tiettyyn sukupuoleen, kulttuuritaustaan, ikään tai asemaan.
 • On hyvä tiedostaa, että musiikkialalla naisia esineellistetään ja sukupuolitetaan paljon yleisemmin kuin miehiä ja että tämä kulttuuri on sisään rakennettu myös kielenkäyttöön. Maahanmuuttajia puolestaan helposti eksotisoidaan, ja vähemmistöä edustava taiteilijakin kuvataan usein ennen kaikkea oman, ”erikoisen, normista poikkeavan” ryhmänsä edustajana sen sijaan että hänet nähtäisiin yksilöllisenä musiikintekijänä. 
 • Jos tarvitset lausunnon artistilta tai muulta alan edustajalta, pyydä sitä naiselta. Jos juuri kyseisellä musiikin osa-alueella toimii liikaa naisia, pyydä lausunto mieheltä. 
 • Myös kuvien käytössä on hyvä olla tietoinen viesteistä ja arvotuksista, joita valintamme sisältävät.
 • Lopuksi: Me kaikki voimme omalta osaltamme edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta musiikkialalla puhuessamme, kirjoittaessamme ja kertoessamme kuvien avulla musiikista. Sanat ja kuvat ovat voimakkaita ja tehokkaita välineitä. Älkäämme käyttäkö niitä väärin!

Muistilista perustuu Balansekunstin julkaisemaan artikkeliin ”The Language Gap” ja siihen sisältyvään muistilistaan, jonka ovat kirjoittaneet musiikkitoimittajat Oda Faremo Lindholm, Trine Sollie, Trine Jørgensen Aandahl, Audun Vinger ja Joacim Lund. Artikkeli on julkaistu “Language and music journalism”-seminaarissa by:Larm-festivaalilla 2015. 
(Linkki alkuperäiseen artikkeliin)

3.  

Rekrytoinnissa ja palkkauksessa sitoudumme noudattamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä takaamme kaikille turvallisen ja syrjinnästä vapaan työympäristön. 

 • Takaamme kaikille työntekijöillemme turvallisen työympäristön, ja puutumme viipymättä kaikenlaiseen syrjintään, seksuaaliseen häirintään ja työpaikkakiusaamiseen.
 • Rekrytointi-ilmoituksemme ovat julkisia ja kaikille avoimia.
 • Harkitsemme aina työtehtäväkohtaisesti, tarvitseeko rekrytoitavan osata sujuvasti suomen kieltä, ja mikäli ei, julkaisemme rekrytointi-ilmoitukset myös englanniksi ja/tai muilla kielillä.
 • Lähtökohtaisesti maksamme saman tason työtehtävistä kaikille samanarvoista palkkaa. Palkkaukseen saavat vaikuttaa kokemuksen ja vastuun määrä sekä koulutustausta, mutta siihen eivät saa vaikuttaa työntekijän sukupuoli, ikä, alkuperä, kansalaisuus, äidinkieli, uskonto, vakaumus, mielipiteet, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muut henkilökohtaiset syyt.
 • Tuemme työntekijöitämme erilaisissa elämäntilanteissa, ja suhtaudumme avoimesti erilaisiin henkilökohtaisiin ratkaisuihin esimerkiksi perhevapaiden pitämiseen liittyen.
 • Kannustamme työntekijöitämme etenemään urallaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, työntekijän sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta.
 • Tuomme rekrytointiviestinnässämme esiin organisaatiomme arvot.

4.

Tavoitteenamme on, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat myös organisaatiomme hallinnossa ja johdossa.

Rekrytoinnissa ja palkkauksessa sitoudumme noudattamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta

5.

Toteutamme taiteellisessa päätöksenteossa monimuotoisuutta. 

Esimerkkejä ja toimenpide-ehdotuksia:

 • Emme aseta ohjelmahakuihin, koulutuksiin ja valmennuksiin tai kilpailuihin tarpeettomia ikärajoja.
 • Huomioimme esiintyjä- ja ohjelmistovalinnoissamme sukupuolisen tasa-arvon.
 • Kannustamme vähemmistöasemassa olevia moniin eri tehtäviin ja monipuoliseen taiteelliseen ilmaisuun musiikkialalla.

6.

Kannustamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme lapsia ja nuoria rohkeisiin ja itsenäisiin valintoihin taustastaan riippumatta.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus valita musiikillinen polkunsa ilman ennakkoasenteita, taustastaan ja sukupuolestaan riippumatta.

Allekirjoittaneet

Allekirjoita teesit Surveypal-lomakkeen kautta tästä linkistä.
 • ADAL Music & Productions
 • Alba Records
 • All Day
 • Alt Agency & Management
 • Annamaija Music Company
 • Artlab Studio
 • Aurinko – música de Latinoamérica ry
 • Aux ry
 • Avanti! Kamariorkesteri
 • AV Pro Oy
 • Backfront Music
 • BarokkiKuopio-festivaali
 • Bar Kuka
 • Bassoradio
 • Compañía Kaari & Roni Martin
 • Creative Nordic Oy
 • Daatso Oy
 • Dex Viihde Oy
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
 • Dynamo-klubi
 • Etno-Espa-festivaali
 • Fazer Konserttitoimisto Oy
 • Fennica Gehrman Oy
 • Oy Fg-Naxos Ab
 • Finland Festivals
 • Flame Jazz
 • Flow Festival
 • FMQ
 • Freelancemuusikot ry
 • Fullsteam Agency Oy
 • Fullsteam Management Oy
 • Funky Amigos ry
 • G Livelab Tampere
 • Glomama Music Oy
 • Gramex ry
 • Grey Beard Oy
 • Haapavesi Folk Music Festival
 • Helsingin Jazz-utopia ry
 • Helsingin juhlaviikot
 • Helsinki Jazz ry
 • House of Olaf
 • Hög Oy
 • ILMIÖ-festivaali
 • IndieCo ry
 • Is This Art!
 • Isolla Music Oy
 • Jazz Jkl ry
 • Jazzkerho-76 ry
 • Joensuun Popmuusikot ry
 • Jouluradio
 • Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry
 • Kaiku Entertainment Oy
 • Kainuun Kansanmusiikkiyhdistys ry
 • Kantele Vilmatar
 • Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus
 • Kardemimmit Oy
 • Kaustinen Folk Music Festival
 • Klustermus ry
 • Koko Jazz Club
 • Konkurssi Records & Konkurssi Publishing
 • Konserttikeskus
 • Korjaamo Group Oy
 • Kroma Productions Oy
 • Kuhmo-talo
 • Kulttuuriyhdistys Café Barock ry
 • Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry
 • Kulttuuriyhdistys Valsa ry
 • Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry
 • Lippupiste Oy
 • Live Nation Finland Oy
 • LiveFIN ry
 • Livelaboratorio Oy
 • Logomo Oy
 • LPRHC Fest
 • Maailman musiikin keskus – Global Music Centre
 • MagnumLive Oy
 • Manage Me Oy
 • MARS-festivaali
 • Meidän Festivaali
 • Music Finland ry
 • Musiikin edistämissäätiö MES
 • Musiikki & Media
 • Musiikkituottajat – IFPI Finland ry 
 • Musiikkiyhdistys pro Sommelo ry
 • Musik & Talang
 • Mäntän Musiikkijuhlat
 • New Beat Oy
 • Nälkä.fi
 • Ondine Oy
 • Osuuskunta No Problem! Music
 • Outsider Art Festival
 • Pakara Records
 • Piikkikasvi Agency Oy
 • Porvoo Jazz Festival ry
 • PME Records
 • Poptori Oy
 • Profest Oy
 • Pyhtään kulttuuritalo Oy
 • Radio Helsinki
 • Rap SM Freestyle Battle
 • Rockadillo Records
 • Rokata Oy
 • Rondo Classic
 • Runolaulu-Akatemia
 • Rytmi-instituutti
 • Sakara Records
 • SaloJazz ry
 • SatnaMusic
 • Seinäjoki Festivals Oy
 • Selmu ry
 • Sledgehammer Ky
 • Sony Music Entertainment Finland Oy
 • Sublime Music Agency Oy
 • Suomen Jazzliitto ry
 • Suomen Kansanmusiikkiliitto ry
 • Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto  Sulasol ry
 • Suomen Musiikintekijät ry
 • Suomen Musiikkikustantajat ry
 • Suomen Musiikkineuvosto
 • Suomen musiikkioppilaitosten liitto
 • Suomen Muusikkojen liitto ry
 • Suomen Puhallinorkesteriliitto ry
 • Suomen Sinfoniaorkesterit ry
 • Suomen Säveltäjät ry
 • Suomen vanhan musiikin liitto ry
 • Oy Svart Musik Ab
 • Tampere-talo Oy
 • Tampereen Kulttuurikamari Oy
 • Tavastia-klubi
 • Telmu ry
 • Teosto ry
 • The Movement ry
 • TMH Productions Oy
 • Tiketti Oy
 • Triplefist Music Oy
 • Tuska Festival
 • UMO-säätiö
 • Universal Music Oy
 • Validi Karkia -klubi
 • Vantaan Festivaalit Oy
 • Varsinais-Suomen bändiyhdistys ry
 • Vastavirta-klubi
 • Verkatehdas Oy
 • VILD Music
 • Warner Music Finland Oy
 • Warner/Chappell Music Finland
 • We Jazz Oy
 • YleX
 • Zen Master Publishing Oy

Lisätietoa

Music Finland
merja.hottinen@musicfinland.fi

+358 (0)50 347 7549

English translation: Jaakko Mäntyjärvi