Ala yhteiskunnassa
Koulutus
Talous

Suomen musiikkialan arvo on 1,25 miljardia euroa 

Suomen musiikkialan talous alkoi vuonna 2022 elpyä koronapandemiasta. Elävän musiikin arvo oli jälleen nousussa, ja kasvua syntyi myös äänite- ja tekijänoikeussektorilla. Ydinalueiden lisäksi selvitykseen on nyt saatu mukaan entistä tarkempia lukuja koulutussektorin taloudellisesta merkityksestä.  

Yhteen laskettuna Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 1,25 miljardia euroa. Myös musiikkialan ydinsektorit – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset – nousivat tähän mennessä korkeimpaan arvoonsa 791 miljoonaan euroon. Kokonaisarvoon lasketaan lisäksi musiikkikoulutus, jonka arvoksi on vuodelle 2022 arvioitu 455 miljoonaa euroa. Alan arvo on kasvanut suhteessa edellisvuoteen 16 prosentilla erityisesti elävän musiikin kentän elpymisen vuoksi. 

Alkuvuoden 2022 koronatilanne piti vielä alan saamien julkisten ja yksityisten tukien määrän suhteellisen korkealla. Tukia jaettiin nyt yhteensä 58 miljoonaa euroa, josta koronatukia oli vielä lähes 24 miljoonaa euroa. Alkuvuoden rajoitusten jälkeen myös elävän musiikin tapahtumia alettiin järjestää runsaasti, mikä kasvatti elävän musiikin taloudellista arvoa. Tutkimusten mukaan koronatilanne näkyi kuitenkin vielä vuonna 2022 esimerkiksi festivaalikävijöiden määrässä. Elävän musiikin arvo oli vuonna 2022 yhteensä 518 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2022 kasvavia sektoreita olivat myös tekijänoikeustulot sekä äänitesektori. Tekijänoikeustulot kasvoivat 14 prosentilla 110 miljoonaan euroon. Äänitesektori puolestaan kasvoi seitsemän prosenttia, ja sen vähittäismyynnin kokonaisarvo voidaan nyt arvioida 118 miljoonaan euroon.  

Ydinalueiden lisäksi musiikkialan arvoon lasketaan musiikkikoulutus. Sen arvo perustuu tässä selvityksessä musiikkikoulutussektorien toimijoiden uuteen laskelmaan, jonka mukaan musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2021 oli 456 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 arvoksi voidaan arvioida vastaavasti 455 miljoonaa euroa.  

Suomen musiikkialan kokonaisarvon osalta raportissa esitetään tulovirrat, jotka muodostuvat kuluttajien maksamista arvonlisäverollisista loppuhinnoista tai musiikin käyttäjien korvauksista. Esimerkiksi konserttien osalta mukaan on laskettu kuluttajien tapahtumaan käyttämät rahat lippuineen ja oheismyynteineen. Samoin äänitemyyntiin on arvioitu mukaan vähittäismyynnin kate. Eri sektorien väliset tulonsiirrot on vähennetty kokonaisarvosta. 

Tutustu avainlukuun: Musiikkialan kokonaisarvo
Tutustu avainlukuun: Musiikkikoulutuksen arvo
Lue tutkimus Music Finlandin verkkosivuilla

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Merja Hottinen
Tutkimuspäällikkö
Music Finland
+358 50 347 7549
merja.hottinen@musicfinland.fi

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan