Koulutus
Talous

Musiikkikoulutuksen arvo

Musiikkikoulutuksen yhteenlaskettu arvo vuonna 2022 oli uuden selvityksen mukaan 464,9 miljoonaa euroa, ja vuodelle 2023 arvioitu summa on 466,3 miljoonaa euroa. Luvut julkaistiin Music Finlandin Musiikkialan talous Suomessa 2023 -selvityksessä.

Musiikkikoulutuksen avaintoimijoiden tekemän kokonaisarvion pohjana on käytetty Musiikkikoulutuksen visio 2030:n kokonaiskuvaa koulutuksen rakenteesta ja toimijoista. Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmän jäsenet keräsivät ajantasaisia tietoja eri koulutusasteilta ja kokosivat luvut yhteen. Tilastoinnin aikajänteestä johtuen vuoden 2023 luvut eivät ole kaikilta osin vielä selvillä.

Musiikkialan koulutuksen arvon sektorit

  • Ammatilliseen koulutukseen laskettiin tiedot musiikin ammattiopetusta antavasta oppilaitoksesta. Liikevaihtotiedot kerättiin oppilaitoksilta tai ne on tarvittaessa arvioitu koulutusohjelman koon mukaan. Vuonna 2023 oppilaitosten liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa.
  • Ammattikorkeakoulusektorin arvo oli 9,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Luvut arvioitiin kahdeksan ammattikorkeakoulun musiikkikoulutusohjelmien rahoituksen perusteella.
  • Korkeakoulujen osalta laskelma sisältää musiikkia, musiikkikasvatusta ja -opettajankoulutusta sekä musiikkitiedettä opettavat koulutusalat. Yhteensä arvoksi vuonna 2023 arvioitiin 28,1 miljoonaa euroa. Suurin osa sektorista koostuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian koulutusohjelmista.
  • Perusopetuksen ja lukion osalta arvo laskettiin opetuksen prosenttiosuuden perusteella. Opetustuntien osuus suhteutettiin kokonaiskäyttömenoihin (6,9 miljardia euroa vuonna 2022), ja arvoksi laskettiin 202,8 miljoonaa euroa. Tietoa ei ole saatavilla vuodelle 2023.
  • Taiteen perusopetuksen summa, 130,1 miljoonaa euroa vuonna 2022, kerättiin Opetushallituksen VOS-raporteista. Tilastoja ei ole vielä vuodelle 2023.
  • Vapaan sivistystyön taloudellinen arvo vuodelle 2022 perustuu opetushallituksen raportteihin musiikin opetustunneista sekä rahoituksesta tai toimintamenoista. Musiikin osuudeksi kansanopistojen, kansalaisopistojen sekä kesäyliopistojen kokonaiskäyttömenoista on näin saatu 50,6 miljoonaa euroa. Vastaavaa tilastotietoa ei ole vielä saatavilla vuodelle 2023.
  • Musiikkikoulutuksen muu liiketoiminta arvioitiin Tilastokeskuksen liikevaihtotietojen perusteella. Arvio, 31 miljoonaa euroa, sisältyy Taloustutkimuksen musiikkialalle koostamaan liikevaihtoraporttiin ja kohdistuu alun perin vuoden 2021 liikevaihtotietoihin.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-talous-suomessa-2023

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Music Finland: Musiikkialan talous Suomessa 2023