Koulutus
Talous

Musiikkikoulutuksen arvo

Musiikkikoulutuksen yhteenlaskettu arvo vuonna 2021 oli uuden selvityksen mukaan 455,7 miljoonaa euroa, ja vuodelle 2022 arvioitu summa on 454,7 miljoonaa euroa. Luvut on julkaistu Music Finlandin Musiikkialan talous Suomessa 2022 -selvityksessä.

Musiikkikoulutuksen avaintoimijoiden keväällä 2023 tekemän kokonaisarvion pohjana käytettiin Musiikkikoulutuksen visio 2030:n kokonaiskuvaa koulutuksen rakenteesta ja toimijoista. Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmän jäsenet keräsivät ajantasaisia tietoja eri koulutusasteilta vuosilta 2021 ja 2022 ja kokosivat luvut yhteen. Tilastoinnin aikajänteestä johtuen vuoden 2022 luvut eivät ole kaikilta osin vielä selvillä.

Musiikkialan koulutuksen arvon sektorit

  • Ammatilliseen koulutukseen laskettiin tiedot 16 musiikin ammattiopetusta antavasta oppilaitoksesta. Liikevaihtotiedot kerättiin oppilaitoksilta tai tarvittaessa arvioitu koulutusohjelman koon mukaan. Vuonna 2021 oppilaitosten liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 hiukan vähemmän, 13,7 miljoonaa euroa.
  • Ammattikorkeakoulusektorin arvo oli 10,0 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 8,0 miljoonaa euroa vuonna 2022. Luvut arvioitiin kahdeksan ammattikorkeakoulun musiikkikoulutusohjelmien rahoituksen perusteella, ja summa on viime vuosina pienentynyt vuosi vuodelta.
  • Korkeakoulujen osalta laskelma sisältää kuusi musiikkia, musiikkikasvatusta ja -opettajankoulutusta sekä musiikkitiedettä opettavaa koulutusalaa. Yhteensä arvoksi vuonna 2021 arvioitiin 27,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 28,7 miljoonaa euroa. Suurin osa sektorista koostuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian koulutusohjelmista.
  • Perusopetuksen ja lukion osalta arvo laskettiin opetuksen prosenttiosuuden perusteella. Opetustuntien osuus suhteutettiin kokonaiskäyttömenoihin (6,7 miljardia euroa vuonna 2021), ja arvoksi laskettiin 197,2 miljoonaa euroa. Tietoa ei ole päivitetty vuodelle 2022.
  • Taiteen perusopetuksen summa, 129,4 miljoonaa euroa, kerättiin Opetushallituksen VOS-raporteista. Tilastoja ei ole vielä vuodelle 2022.
  • Vapaan sivistystyön taloudellinen arvo vuodelle 2021 perustuu opetushallituksen raportteihin musiikin opetustunneista sekä rahoituksesta tai toimintamenoista. Musiikin osuudeksi kansanopistojen, kansalaisopistojen sekä kesäyliopistojen kokonaiskäyttömenoista on näin saatu 46,8 miljoonaa euroa. Vastaavaa tilastotietoa ei ole vielä saatavilla vuodelle 2022.
  • Musiikkikoulutuksen muu liiketoiminta arvioitiin Tilastokeskuksen liikevaihtotietojen perusteella. Arvio, 31 miljoonaa euroa, sisältyy Taloustutkimuksen musiikkialalle koostamaan liikevaihtoraporttiin ja kohdistuu vuoden 2021 liikevaihtotietoihin.

Lue koko julkaisu: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/musiikkialan-talous-suomessa-2022

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Music Finland: Musiikkialan talous Suomessa 2022