Koulutus
Talous
Tutkimus

Musiikkialan koulutuksen taloudellinen arvo on yli 450 miljoonaa euroa

Musiikkikoulutuksen avaintoimijat ovat koonneet yhteen tiedot musiikkikoulutuksen taloudellisesta merkityksestä Suomessa. Mukaan on laskettu tietoja eri koulutusasteilta. Selvityksen mukaan musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2021 oli noin 456 miljoonaa euroa.

Kokonaisarvioinnin pohjana käytettiin Musiikkikoulutuksen visio 2030 -työn myötä rakentunutta kokonaiskuvaa koulutuksen rakenteesta ja toimijoista (ks. Musiikkikoulutuksen visio 2030, s. 36-37), ja ajantasaisia tietoja eri koulutusasteilta keräsivät Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmän jäsenet. Tiedot kerättiin vuosilta 2021 ja 2022. Uusi laskelma on julkaistu osana Music Finlandin Musiikkialan talous Suomessa 2022 -raporttia.

Vuoden 2021 luvut on koottu laajasti, ja musiikkikoulutuksen yhteenlaskettu arvo kyseiselle vuodelle oli selvityksen mukaan 455,7 miljoonaa euroa.

Tilastoinnin aikajänteestä johtuen vuoden 2022 luvut eivät ole kaikilta osin vielä selvillä. Tämänhetkinen arvio musiikkikoulutuksen kokonaisarvosta vuoden 2022 osalta on 454,7 miljoonaa euroa, mutta luku tulee tarkentumaan, kunhan uusia tietoja julkaistaan.

Musiikkialan koulutuksen arvossa on huomioitu seuraavat koulutusasteet:

  • Ammatillinen koulutus
  • Ammattikorkeakoulut
  • Korkeakoulut
  • Perusopetus ja lukio
  • Taiteen perusopetus
  • Vapaa sivistystyö
  • Musiikkikoulutuksen muu liiketoiminta

Tarkemmat tiedot koulutusasteittain on eritelty Musiikkiala.fi-sivuston avainluvussa.

Music Finlandin Musiikkialan talous -raportissa on myös aiemmin huomioitu musiikkikoulutuksen rooli, mutta arvioluku 270 miljoonaa euroa on perustunut varsin vanhaan arvioon, jota ei ole pystytty päivittämään vuosittain. Koulutuksen taloudellisen arvon selvittämisestä tekee haasteellista se, että musiikinopetusta annetaan valtakunnallisesti useilla eri koulutusasteilla kouluista tohtoriopintoihin asti. Eri koulutusasteiden rakenteet ja rahoitusjärjestelmät poikkeavat toisistaan, minkä vuoksi myöskään tilastointi ei ole yhtenevää. Nyt käsillä oleva laskelma mahdollistaa jatkossa lukujen säännöllisen päivittämisen ja vertailun.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Merja Hottinen
Tutkimuspäällikkö
Music Finland
+358 50 347 7549
merja.hottinen@musicfinland.fi

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan