Keikat ja konsertit
Kuuntelu ja käyttö

Tilastokeskus: Koronapandemia vähensi kulttuuritilaisuuksiin osallistumista

Konsertteihin ja oopperaesityksiin osallistuneiden määrä on vähentynyt selvästi vuonna 2021 verrattuna kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta ajankäyttötutkimuksesta. Kun konserteissa kävi vuonna 2009 noin joka toinen yli kymmenvuotias suomalainen, pandemia-aikaan vuonna 2021 konserttikävijöitä oli vain 28 prosenttia.

Tilastokeskus kerää tietoja kulttuuritapahtumiin osallistumisesta noin kymmenen vuoden välein. Viimeisin tietojen keruu osui juuri koronapandemiaan liittyvien rajoitusten aikaan syksystä 2020 syksyyn 2021, ja tämä tilanne leimaa uusia tilastoja vahvasti. Kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen väheni kaikkien kulttuurimuotojen osalta kaikissa ikäryhmissä sekä miehillä että naisilla.

Konsertteihin osallistuneiden kokonaisosuuden lisäksi pandemian vaikutukset näkyvät siinä, että konserteissa useita kertoja käyneitä oli selvästi aiempia vuosia vähemmän. Toisaalta kaksi kolmesta ajankäyttötutkimukseen osallistuneesta kertoi käyneensä konserteissa aiemmin, ja vain seitsemän prosenttia ei ollut käynyt konserteissa koskaan.

Konserteissa 12 kuukauden aikana käyneiden osuus 1981-2021

Erot esimerkiksi sukupuolen ja sosioekonomisen aseman suhteen näkyivät kulttuuriosallistumisessa edelleen vastaavasti kuin aiemmissa tiedonkeruissa. Naiset kävivät konserteissa yleisesti miehiä enemmän ja ylemmät toimihenkilöt puolestaan muita enemmän. Merkittävin muutos uusimmassa tiedonkeruussa oli 15–24-vuotiaiden kohdalla: konserteissa käyneiden osuus oli laskenut 60 prosentista 26 prosenttiin. Sama ikäryhmä kuuluu tilaston mukaan kuitenkin esimerkiksi aktiivisimpiin elokuvissa kävijöihin.

Oopperassa kävijöitä on suhteessa muita kulttuurimuotoja vähemmän. Kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä 38 prosenttia kertoi käyneensä oopperassa joskus, mutta vain kaksi prosenttia kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana. Pandemian vaikutus näkyi oopperassa kävijöiden osuudessa kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi nuorimmissa, 10–14-vuotiaissa.

Ajankäyttötutkimuksessa selvitettiin myös luovien taiteiden harrastamista, johon koronapandemia ei ole vaikuttanut yhtä voimakkaasti kuin kulttuuritilaisuuksissa käymiseen. Tilaston mukaan soittaminen on edelleen yksi suomalaisten suosituimmista kulttuuriharrastuksista, ja sen harrastajien määrä on pysynyt suunnilleen samana viimeiset 20 vuotta. Kaikkiaan 14 prosenttia yli 10-vuotiaista – 17 prosenttia miehistä ja 12 prosenttia naisista – harrasti jonkin instrumentin soittamista vuosina 2020–2021. Soittaminen oli erityisesti lasten ja nuorten harrastus. Laulun harrastaminen on sen sijaan ollut soittamista harvinaisempaa, ja harrastajien määrä on laskenut erityisesti nuorimmassa ikäluokassa vuodesta 2009.   

Tutustu tilastoon Tilastokeskuksen sivuilla:

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan