Teokset
Tuet

Teoston koronatukea sai 1315 säveltäjää, sanoittajaa ja musiikkikustantajaa

Teoston neljännellä koronatukikierroksella jaettiin miljoona euroa koronapandemiasta edelleen kärsiville säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Tuen kriteerit täyttyivät noin 90 prosentilla hakijoista.

Teoston koronatuen neljännellä kierroksella (10.–28.2.2022) haettavana oli miljoona euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1 474 kappaletta, joista 1 315 hyväksyttiin. 159 hakijaa ei täyttänyt tuen myöntämisen kriteerejä.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät musiikkialalla vielä pitkään. Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään musiikin tekijöille viiveellä ja menetettyjen työtilaisuuksien palautuminen ei tapahdu hetkessä.

Teosto maksoi nyt jo neljättä kertaa koronatukea, jolla lievennetään tekijänoikeuskorvausten laskun aiheuttamia menetyksiä säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Tavoitteena on helpottaa näiden taiteellisen työskentelyn jatkumista pandemia-aikana ja sen jälkeen.  

”Monet musiikkialan ammattilaiset ovat joutuneet hakemaan muita toimeentulon lähteitä. Samalla vaarana on, että alalta poistuu korvaamaton määrä osaamista. Vuosina 2020–2022 jaetuilla koronatuilla haluamme osaltamme auttaa siinä, että ammattimaisilla musiikin tekijöillä sekä musiikkikustantajilla olisi mahdollisuus jatkaa työssään”, kertoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Tuen kriteereinä olivat:

  • Teoston asiakkuus
  • Vuosina 2018–2020 maksettujen tilitysten määrä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä olivat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Haussa huomioitiin tilitysalueita, joihin koronapandemian on arvioitu vaikuttaneen negatiivisesti joko suoraan tai välillisesti.
Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan