Tekijänoikeus
Tutkimus

Tekijänoikeusbarometri 2022: Yli 90 % suomalaisista kokee, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta

Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuskorvauksiin erittäin myönteisesti, kerrotaan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen Taloustutkimuksella teettämästä Tekijänoikeusbarometrista.  Suhtautuminen heikentyi kuitenkin hieman vuodesta 2021.

Suomalaiset ovat edelleen hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 91 prosenttia vastaajista. Useampi kuin neljä viidestä suomalaisesta pitää tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena. Keskimääräistä useammin tarpeellisina tekijänoikeuskorvauksia pitävät alle 25-vuotiaat.

Myös luovan alan tekijöitä arvostetaan: 37 prosenttia suomalaisista arvostaa luovan alan tekijöitä paljon ja 61 prosenttia siinä missä muitakin työtä tekeviä. Ainoastaan kolme prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät he arvosta alan työtä. Keskimääräistä useammin luovan alan tekijöitä arvostavat naiset (42 %) ja alle 25-vuotiaat (44 %).

Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan myös erittäin myönteinen: 76 prosenttia vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja lähes yhtä moni arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla. 58 prosenttia suomalaisista ajattelee, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle, kun vain 8 prosenttia ajattelee niistä olevan haittaa.

Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon on suomalaisten vahva tuki

Valtaosa suomalaisista tukee tekijänoikeuden täytäntöönpanoa. 65 prosenttia vastaajista katsoo, että tekijänoikeuden haltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan loukkaa anonyymisti internetissä. Eri mieltä on 14 prosenttia vastaajista. 80 prosenttia vastaajista ajattelee, että verkon hakukoneilla tulee olla vastuu näyttää hakutuloksissa kaikki lailliset vaihtoehdot ennen laittomia palveluita, kun eri mieltä taas on vain kuusi prosenttia vastaajista. Tekijänoikeuden täytäntöönpanoa koskevissa väittämissä keskimääräistä useammin eri mieltä ovat piraattipalveluja käyttäneet ja internetistä luvatonta sisältöä ladanneet.

58 prosenttia vastaajista ei pidä mitään musiikkiin liittyvää piratismia ja laitonta lataamista hyväksyttävänä. Kuitenkin yli neljännes pitää hyväksyttävänä lailliseen suoratoistopalveluun, kuten YouTubeen luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselua.

76 prosenttia suomalaista kuitenkin ajattelee, että esimerkiksi YouTuben tulee maksaa musiikin sekä videoiden tekijöille ja tuottajille korvauksia samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin sisältöpalveluiden. 71 prosenttia arvioi myös, että internetin verkkosisällönjakopalveluiden tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton musiikki- ja AV-sisältö. Keskimääräistä useammin eri mieltä ovat 25–34-vuotiaat sekä piraattipalveluja käyttäneet ja internetistä luvatonta materiaalia ladanneet vastaajat.

Yli puolet, 52 prosenttia suomalaisista ajattelee, että tekijänoikeusrikosten rangaistusasteikko pitäisi nostaa Suomessa muiden Pohjoismaiden tasolle. Vain 11 prosenttia oli sitä mieltä, ettei rangaistusasteikkoa pitäisi nostaa. Yli kolmannes (37 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa. Eniten rangaistusasteikon nostamisen kannalla ovat naiset, yli 50-vuotiaat ja alle 30 000 asukkaan paikkakunnilla asuvat.


Tekijänoikeusbarometri 2022 -tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ja mielipiteitä luovan työn tekijöihin, tekijänoikeuteen, tekijänoikeuskorvauksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin. Lisäksi selvitettiin laillisten ja laittomien palvelujen erottamista, hyväksyttävyyttä ja käyttöä, radion kuuntelua netin välityksellä sekä mielipiteitä IPR-rikosten rangaistusasteikon nostamisesta. Tutustu tutkimukseen tarkemmin TTVK:n verkkosivuilta.

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan