Ala yhteiskunnassa
Kansainvälisyys
Koulutus
Tulevaisuus
Tutkimus

Tai­dey­li­opis­tos­ta val­mis­tu­neis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä mais­te­reis­ta noin joka kol­mas jää töi­hin Suo­meen

photographer: Veikko Kähkönen

Noin 30% Taideyliopiston eri akatemioista (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia) valmistuneista kansainvälisistä maistereista työskentelee Suomessa viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan. Erityisesti musiikin maisterit näyttäisivät työllistyvän sitä paremmin mitä kauemmin he ovat Suomessa. Tämä käy ilmi Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kotimaisiin rekisteriaineistoihin.

Tarkastelussa oli noin 700 Taideyliopistosta vuosina 2013–2021 valmistunutta maisteria, joiden kansallisuus on jokin muu kuin suomalainen. Luvuissa ovat mukana sekä EU:n alueelta että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat. 

Lähes 3/5 valmistuneista on muuttanut pois Suomesta viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan. Niistä valmistuneista maistereista, jotka ovat edelleen Suomessa viiden vuoden jälkeen, työttöminä on noin 6% ja hyvin pieni osa edelleen täysipäiväisenä opiskelijana. 

Erityisesti musiikin maisterit näyttäisivät työllistyvän sitä paremmin mitä kauemmin he ovat Suomessa; vuoden kuluttua valmistumisestaan heistä on työttöminä noin 8% ja viiden vuoden, kun viiden vuoden maassaolon jälkeen työttömiä heistä on enää noin 4%.  

”Kulttuuri- ja taidealat luovat kasvua, työtä ja kilpailukykyä. VTT:n laatiman tuoreen tilannekuvan mukaan koko luovien alojen liikevaihto oli viime vuonna noin 14 miljardia euroa. Kansainvälinen yhteistyö on luoville aloille olennaista ja siksi siihen kannattaa panostaa”, sanoo Taideyliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Marjo Kaartinen. 

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildénin mukaan hallituksen tulisi varmistaa kansainvälisten opiskelijoiden houkutteleminen Suomeen.  

”Kansainvälisyys on Taideyliopistolle ja koko Suomelle tärkeä valttikortti, jotta koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa saadaan kehitettyä. Heikennykset kansainvälisyyteen olisivat myös heikennyksiä tieteen ja taiteen tasoon”, Hildén summaa. 

TUTUSTU VIPUNEN-TIETOKANTAAN

Kuva: Veikko Kähkönen

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan

Lisää uutisia