Ala yhteiskunnassa
Ammattilaiset
Keikat ja konsertit
Tutkimus

Sel­vi­tys nos­ti esiin fes­ti­vaa­li- ja konserttikävijöiden ko­ke­man epä­asial­li­sen käytöksen

Elävän musiikin tapahtumakävijät vastasivat jälleen barometreihin. Epäasiallisesta käytöksestä kysyttiin ensimmäistä kertaa ja tulokset olivat surullisia.

Loka-marraskuussa 2022 suuri joukko elävän musiikin tapahtumakävijöitä vastasi jälleen laajaan yleisökyselyyn. Festivaalibarometriin saatiin 18 242 vastausta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Keikka- ja konserttipaikkojen yleisölle suunnattuun venuebarometriin vastasi 2 391 kävijää.  

Epäasiallinen käytös kohdistuu eniten naisiin ja aliedustettuihin ryhmiin 

Tällä kertaa sekä festivaali- että venuebarometrin uutena osa-alueena oli epäasiallinen käytös, mitä ei ole aiemmin Suomessa tutkittu tässä mittakaavassa. Tulokset olivat surullisia, vaikkakin linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Festivaalikävijöistä kolmasosa ja keikka- ja konserttikävijöistä lähes neljäsosa oli kokenut epäasiallista käytöstä. Festivaaleilla syrjintää oli kokenut 10 prosenttia sekä keikoilla ja konserteissa 9 prosenttia vastaajista.  

Yleisimmät epäasiallisen käytöksen muodot olivat seksuaalinen häirintä ja fyysisesti uhkaavat tilanteet. Epäasiallista käytöstä tapahtui eniten esitystä katsoessa. Seuraavaksi riskialttiimmat paikat olivat baarialue ja ruuhkatilanteet. Häiritsijä oli lähes aina tuntematon yleisön jäsen. Järjestysmiesten taholta koettu epäasiallinen käytös oli vähäistä (5 %), mutta tämä on silti huolestuttavaa, koska järjestyksenvalvojien tulisi nimenomaan huolehtia siitä, että tapahtumissa on turvallista.  

Miehet kokivat epäasiallista käytöstä vähiten (festivaaleilla 24 %, keikoilla ja konserteissa 20 %), naiset taas merkittävästi enemmän (festivaaleilla 35 %, keikoilla ja konserteissa 27 %). Muunsukupuolisten tilanne oli kaikkein huonoin: festivaaleilla peräti 64 prosenttia ja keikoilla ja konserteissakin puolet muunsukupuolisista kävijöistä oli kohdannut epäasiallista käytöstä. 

Aliedustettujen ryhmien kuten seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen, vammaisten tai vammautuneiden edustajista epäasiallista käytöstä kohtasi festivaaleilla lähes puolet ja keikoilla ja konserteissa 39 prosenttia. Epäasiallisen käytöksen kokeminen kasvoi, kun henkilö kuului useampaan aliedustettuun ryhmään.  

Koronan jäljet näkyvät ja siisteys, lippujen hinnat, seura ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä 

Vastaajien mukaan festivaaliosallistumiseen vaikuttavat edellisvuosien tapaan eniten lippujen hinnat, ohjelma ja ystävät. Festivaalielämykseen vaikuttavat taas eniten puhtaat ja siistit wc:t, liikkuminen ja asioiminen sujuvasti sekä rento tunnelma. Kyselyyn osallistuneiden 24 festivaalin arvioitu kokonaiskulutus oli lähes 162 miljoonaa euroa. Keikka- ja konserttielämyksen tärkein yksittäinen tekijä oli asiakaspalvelu, jonka jälkeen tulivat paikan siisteys ja järjestyksenvalvonta. Keskimääräinen keikkakohtainen kulutus oli noin 105 euroa. 

Klubi- ja ravintolakonserttien sekä festivaalikäyntien määrä ei selvityksen mukaan ollut vielä palautunut koronavuosista. Koronatilanne vaikutti edelleen myös siihen, kuinka halukasta yleisö on osallistumaan keikoille, konsertteihin ja festivaaleille. Festivaali- ja konserttiliput ostettiin myöhemmin kuin ennen. 

Tutustu Festivaali- ja venuebarometriin Taideyliopiston Taju-tietokannassa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa julkaistujen Festivaali- ja venuebarometrikyselyjen rakentamisesta ja levittämisestä vastasi LiveFIN ry. Tutkimusraportin toteuttivat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taidejohtamisen oppiaine. Muita yhteistyökumppaneita olivat tutkimukseen osallistuneet festivaalit sekä keikka- ja konserttipaikat. Tutustu myös festivaalien järjestäjätahoille suunnattuun toimialabarometriin.

Lisätiedot

YTT Maarit Kinnunen
Lapin yliopisto
puh. 050 5779153
 maarkinn@ulapland.fi 

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan