Kansainvälisyys
Talous

Ruotsalaisen musiikkialan arvo oli viime vuonna 8,4 miljardia kruunua

Musiksverigen julkaisema selvitys näyttää, että ruotsalainen musiikkiala on alkanut hiljalleen toipua pandemian vaikutuksista, vaikka sen kokonaisarvo jääkin vielä selvästi pandemiaa edeltäneistä vuosista. Suurimpana vientitulon lähteenä Ruotsissa ovat tekijänoikeustulot.

Ruotsalaisen musiikkialan etujärjestö Musiksverige on julkaissut vuotta 2021 koskevat luvut musiikkialan taloudesta Ruotsissa. ”Musikbranschen i siffror 2009–2021” -raportin mukaan alan kokonaisarvo oli nyt 8,4 miljardia kruunua (noin 770 miljoonaa euroa). Vaikka kasvua ensimmäiseen pandemiavuoteen oli 17 prosenttia, pandemian vakavat vaikutukset näkyivät tilanteessa edelleen ja leikkasivat usean vuoden kasvun. Kokonaistulot olivat nyt samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Eniten pandemiasta kärsi Ruotsissakin elävä musiikki, ja sektorin tulot olivat nyt vain 2,8 miljardia kruunua (noin 260 miljoonaa euroa) verrattuna pandemiaa edeltäneeseen yli 7 miljardiin kruunuun. Tilanne oli jo kuitenkin ensimmäistä pandemiavuotta parempi.

Myös tekijänoikeustulot jäivät jonkin verran vuoden 2019 tasosta, vaikka kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 8 prosenttia. Kokonaisuudessaan tekijänoikeustulot tuottivat ruotsalaiselle musiikkialalle vuonna 2021 lähes 3 miljardia kruunua (hiukan yli 270 miljoonaa euroa).

Äänitemarkkina on puolestaan kasvanut pandemia-aikana myös Ruotsissa, ja äänitetulojen kokonaisarvo vuonna 2021 oli 2,5 miljardia kruunua (noin 230 miljoonaa euroa). Kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttia.

Ruotsalaisen musiikkialan arvon kehitys vuosina 2009-2021. Lähde: Musikbranschen i siffror 2009-2021 (Musiksverige 2022).

Ruotsissa musiikkimarkkinan kokonaisarvoon on laskettu mukaan myös vientitulot, joita vuonna 2021 oli yhteensä noin 2,3 miljardia kruunua (noin 210 miljoonaa euroa), noin 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurimpana vientitulon lähteenä olivat tekijänoikeustulot, mikä heijastaa raportin mukaan ruotsalaisten musiikintekijöiden ja -tuottajien kansainvälistä menestystä. Tekijänoikeustuloja kertyi ulkomailta yhteensä 1,3 miljardia kruunua (lähes 120 miljoonaa euroa).

Ruotsalaisessa musiikkiviennissä koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet erityisesti elävässä musiikissa. Konserttitulot ulkomailta tuottivat nyt noin 280 miljoonaa kruunua (hiukan yli 20 miljoonaa euroa). Ääniteviennin arvo Ruotsissa vuonna 2021 oli puolestaan noin 760 miljoonaa kruunua (noin 70 miljoonaa euroa).

Musiikkialan arvon kehitys pandemia-aikana on ollut Ruotsissa samansuuntaista kuin Suomessa, jossa kokonaisarvo kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 yhteensä viidellätoista prosentilla. Suomessa musiikkialan ydinsektorien arvo vuonna 2021 oli noin 620 miljoonaa euroa, ja musiikkiviennin arvo kaikkiaan oli noin 90 miljoonaa euroa. Suomen ja Ruotsin luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Lue lisää suomalaisen musiikkialan taloudesta ja viennistä Music Finlandin sivuilta: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/suomen-musiikkialan-talous-ja-vienti-2021

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan