Tuet
Tulevaisuus

Musiikin edistämissäätiö tukee musiikin ruohonjuuritason monimuotoisuutta

Musiikin edistämissäätiö jakoi 2,95 miljoonaa euroa tukina kotimaiselle musiikille vuonna 2022.

Musiikin edistämissäätiön perustivat vuonna 2012 Teosto ja Gramex tukemaan kotimaista monimuotoista musiikkia, sen tekemistä, esittämistä kustantamista ja tuottamista. Siitä asti säätiö on toteuttanut tavoitettaan jakamalla apurahoja ja avustuksia musiikin kentälle.

Rahoituksensa Musiikin edistämissäätiö saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä rahoituksesta, lahjoituksista ja keräystuotoista. Valtion budjetista myönnettävä yksityisen kopioinnin hyvitys on keskeinen säätiön myöntämien tukien rahoituslähde.

Vuonna 2022 säätiö toteutti tarkoitustaan yhdeensä 2 950 000 euron edestä. Tämä on hieman vähemmän kuin kahtena aiempana vuonna, jolloin tukisummat olivat koronapandemian johdosta normaalia suuremmat.

Eniten tukea suunnattiin elävään musiikkiin. Yhteensä elävän musiikin kentälle suunnattiin 1,22 miljoonaa euroa eri rahoituslähteistä saatavalla tukea. Elävän musiikin tuet muodostivat yli 40 prosenttia kaikista musiikin edistämissäätiön tuista. Yksittäiset tukisummat vaihtelivat muutamista sadoista euroista useiden kymmenien tuhansien eurojen tukeen.

Toiseksi eniten tukea suunnattiin työskentelyapurahoihin, joita myönnettiin laajasti eri alojen musiikin edustajille taiteellista työskentelyä varten. Työskentelytuet muodosivat lähes kolmanneksen säätiön tuista. Työskentelyapurahat ovat joko 950 tai 1900 euroa, joten niitä pystyttiin jakamaan erittäin kattavasti useille sadoille taiteilijoille.

Kaikkiaan työskentelytukina jaettiin 794 000 euroa. Muita säätiön tukimuotoja olivat julkaisutoiminnan utet, koulutustuet, markkinointi- ja vientituet sekä muun muassa audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki musiikkivideoille.

Tutustu MESin verkkosivuihin

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan