Keikat ja konsertit
Tutkimus

Kotimaiset festivaalit elävöittävät kulttuurielämää, työllistävät ja ovat tärkeitä artistien urapolulla

Juuri julkaistu festivaalien järjestäjätahoille suunnattu toimialabarometri tarkasteli kesää 2021 ja toi esiin koronan vaikutukset.

Kyselyn mukaan festivaaleja järjestävien organisaatioiden tärkeimpiä tavoitteita olivat kulttuuritoiminnan edistäminen ja hyvinvointia luovien tapahtumien järjestäminen. Keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, turvallisuus, laadukkuus, vastuullisuus ja elämyksellisyys. Myös festivaalien sosiaalista vaikuttavuutta pidettiin merkittävänä. Festivaalit ovat myös tärkeä osa kotimaisten artistien urapolkua, sillä ne tarjoavat laajaa näkyvyyttä. Genrelähtöiset festivaalit tukevat alakulttuurien elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Useat festivaaleja järjestävät organisaatiot tarjoavat muutakin kulttuuritoimintaa ja ovat usein merkittäviä maakunnallisia kulttuuritoimijoita. 

Suurimmat festivaalit ovat myös tärkeitä työllistäjiä. Festivaalivuosi 2021 oli järjestäjille taloudellisesti huono. Joukkoon mahtui kuitenkin myös pieniä festivaaleja, joiden taloudelliset tavoitteet ylittyivät, sillä kokonaisuudessaan festivaaleja järjestettiin vähän. Festivaalien perinteisiä kehittämiskohteita ovat palvelut, ohjelmisto ja markkinointi. Nyt nousussa olivat ohjelman ja alueen kehittäminen sekä talouden vakauttaminen koronatappioiden jälkeen.  

Ennätyksellisessä festivaalikesässä 2022 näkyivät vielä koronan jäljet

Jo kevään 2022 aikana tuli selväksi, että uusia festivaaleja aiottiin järjestää ennätysmäärä. Kesän lähestyessä niitä kuitenkin myös peruttiin heikon ennakkomyynnin takia, sillä ihmiset ostivat festivaalilippunsa poikkeuksellisen myöhään. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 järjestettiin yhteensä 500 festivaalia, joista täysin uusia oli 88. Kesän aikana näistä pidettiin 385. Vaikka festivaalien määrä oli vuonna 2022 suurempi kuin ennen koronaa, käyntimäärät putosivat puolella miljoonalla. Normaalikesää heikommat käyntimäärät johtivat heikompaan taloudelliseen tulokseen ja ainakin neljään konkurssiin.  

Tulevaisuudessa nähtiin monia riskejä  

Festivaalijärjestäjät olivat huolissaan mahdollisista uusista pandemioista ja niiden aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vaikutuksista. Myös osaavien tekijöiden puute nähtiin riskinä, sillä pandemian aikana monet tapahtuma-alan työntekijät vaihtoivat alaa. Ukrainan sota, energiakriisi sekä kustannusten nousu ja sen aiheuttama paine lippujen hintoihin nähtiin niin ikään asioina, jotka vaikuttavat tulevaisuuden näkymiin.

Lisätiedot

YTT Maarit Kinnunen
Lapin yliopisto
puh. 050 5779153
 maarkinn@ulapland.fi 

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan