Kansainvälisyys
Keikat ja konsertit
Vastuullisuus

Koronavuodet aiheuttivat selkeän loven suomalaisen musiikin kansainvälisiin esityksiin

Suomalainen musiikki soi kaikilla mantereilla, mutta eniten Euroopassa, selviää Music Finlandin ja Suomen Jazzliiton kyselytutkimuksen tuloksista. Koronavuodet vähensivät esitystoimintaa merkittävästi, mutta tilanne näyttää jo palautuneen. Vastaajat haluaisivat huomioida kestävän kehityksen toiminnassaan paremmin ja toivovat, että kansainvälisen kysynnän lisääntyminen auttaisi pidentämään kiertueita ja siten tehostamaan kiertuetoimintaa.

Music Finland ja Suomen Jazzliitto selvittivät keväällä 2023 elävän musiikin kansainvälistymisen käytäntöjä. Kyselytutkimuksessa yhdistettiin kaksi tavoitetta: tietojen kerääminen elävän musiikin kansainvälisistä esityksistä sekä vastaajien näkemyksistä liittyen kestävään kehitykseen kansainvälisessä kiertuetoiminnassa. Parhaiten vastauksia saatiin muusikoille, yhtyeille ja orkestereille suunnattuun kyselyyn sekä kansainvälisesti toimiville nykysäveltäjille suunnattuun kyselyyn.

Kyselyssä raportoitujen esitystietojen perusteella suomalainen musiikki on soinut kaikilla mantereilla viimeisen viiden vuoden aikana. Eniten esityksiä on ollut Euroopassa. Koronavuodet aiheuttivat selkeän loven esitysten määriin, mutta tämän aineiston perusteella tilanne näyttäisi palautuneen ennalleen vuosina 2022 ja 2023.

Kiertuekäytännöt ja kansainvälistymisen tavat vaihtelevat suuresti esimerkiksi genreittäin. Esimerkiksi orkesterit saatetaan kutsua ulkomaille tekemään yksittäisiä vierailukonsertteja, kun taas rockbändit suunnittelevat pitkiä klubi- ja festivaalikiertueita. Jazzmuusikot esiintyvät usein monissakin kokoonpanoissa yksittäiskeikoilla. Säveltäjien teoksia taas esittävät ulkomailla tyypillisesti yhtyeet, joiden kanssa saatetaan tehdä pidempäänkin yhteistyötä.

Kyselyn perusteella kestävä kehitys on alalle tärkeää, mutta sen tavoittelua on tällä hetkellä vaikea sovittaa yhteen kansainvälistymispyrkimysten sekä taloudellisen tilanteen kanssa. Kestävyyden huomioiminen matkustamisessa on erityisen haasteellista, koska Suomen sijainti hankalien maayhteyksien päässä tärkeistä manner-Euroopan markkinoista vaikeuttaa lentomatkojen välttämistä. Moniin muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin kuten yhdenvertaisuuteen tai terveyteen ja hyvinvointiin pyritään kuitenkin kiinnittämään jo huomiota. Tietoa kaivattaisiin lisää hiilijalanjäljen kompensoimisesta.

Vastaajat toivovat voivansa tulevaisuudessa lisätä kansainvälistä toimintaansa ja toteuttaa kiertuetoimintaa aiempaa kestävämmin. Kansainvälinen työ ja vuorovaikutus nähdään tärkeänä sekä taloudellisesti että musiikillisesti. Jos työmahdollisuudet ulkomailla lisääntyvät, kiertueita olisi mahdollista pidentää tai yhdistää muuhun kansainväliseen toimintaan. Näin myös esimerkiksi lentomatkustamisen aiheuttama ympäristökuormitus olisi suhteellisesti vähäisempää.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Elma-alustan uusissa kansainvälistymistä koskevissa sisällöissä. Samaan aikaan kyselyn kanssa on kerätty myös yksityiskohtaisempaa tietoa suomalaisen musiikin kansainvälisistä esityksistä, ja nämä tullaan julkaisemaan myöhemmin vuonna 2023. Myös suomalaisten säveltäjien teosten kansainvälisistä esityksistä tullaan julkaisemaan erillinen raportti myöhemmin.

Lue raportti kokonaisuudessaan Music Finlandin tutkimussivulla.

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan