Tekijänoikeus
Teknologia

ISNI-projekti käynnistyi tekijänoikeusjärjestöissä

Luovan alan tekijänoikeusjärjestöjen metadataa parannetaan hankkimalla tekijöille kansainväliset ISNI-tunnisteet. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Kansalliskirjasto koordinoi projektia kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa.

ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälisesti laajasti käytetty tekijätunniste. ISNI-tunnisteen avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä, mukaan lukien esimerkiksi kirjailijoita, kääntäjiä, säveltäjiä, esittäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia ja kustantajia.

Projektissa mukana olevat tekijänoikeusjärjestöt kattavat musiikki-, kirjallisuus- ja visuaalisen, osittain myös audiovisuaalisen alan tekijöitä ja edustava reilusti yli 100 000 kotimaista korvauksensaajaa. Projekti käynnistyi vuoden 2022 helmikuussa ja kestää vuoden 2023 loppuun asti. Projektin aikana hankitaan ISNI-tunnuksia kattavasti tekijänoikeusjärjestöjen edustamille oikeudenhaltijoille.

ISNI-tunnuksen käyttöönotto suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta. 

”Datan laadun parantaminen on meille jatkuva ja olennainen osa työtä. ISNIn kaltaiset globaalit standardit ovat tässä keskeinen työkalu. On hienoa, että Kansalliskirjaston johdolla käynnistyy ISNI-projekti myös meillä Suomessa”, Gramexin kehityskoordinaattori Anne Kujanpää toteaa.

Samaa mieltä on Teoston kehitys- ja teknologiajohtaja Ano Sirppiniemi: “Metadatan laadun ja käytettävyyden parantaminen on Teostolle keskeistä ja kehittäminen vaatii laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Tästä syystä meille on tärkeää olla mukana Kansalliskirjaston vetämässä ISNI-hankkeessa yhdessä muiden kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.”

Tekijänoikeusjärjestöissä on panostettu viime vuosina hallinnoivan metatiedon laadun parantamiseen ja tietojärjestelmien uusimiseen. ISNI-tunnuksen käyttöönotto tukee hyvin näitä tavoitteita. Yhteisen, globaalin ja toiminnallisen tunnisteen käyttöönotto mahdollistaa myös tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa palvelua tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaille.

“Tavoitteenamme on hankkeen myötä kyetä tunnistamaan tekijä- ja teostietoja entistäkin tehokkaammin ja myös tarjota tekijäasiakkaillemme yhä parempi palvelukokemus omien teostietojensa ylläpitämiseksi järjestelmässämme.”, Sanaston tilitys- ja tietohallintopäällikkö Pentti Nieminen linjaa.

Erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä taiteen tekijöiden yksiselitteinen tunnistaminen on keskeisessä osassa yhä verkottuvammassa maailmassa, jossa kanavat taiteen kuluttamiseen moninaistuvat jatkuvasti. Kopiostossa nähdään suurta etua erityisesti ISNI-tunnisteen kansainvälisyydessä. 

“Korvausten maksu ulkomailta ja ulkomaille edellyttää teosten ja niiden tekijöiden tunnistamista. ISNI-hanke on merkittävä lisä tekijöiden identifioinnissa etenkin kansainvälisesti. Myös kotimaisten toimijoiden välillä tunnistetta voidaan hyödyntää”, toteaa Kopioston tilitys- ja tutkimuspäällikkö Rainer Vallius

Viimeisten vuosien aikana ISNI-tunnuksen käyttö on yleistynyt erityisesti musiikkialalla, kun musiikin suoratoiston merkittävimmät palvelut ottivat ISNIn käyttöön, mutta ISNI toimii yli toimialojen. 

”Kuvastolle on tärkeää olla mukana metatiedon kehityksessä. Muiden järjestöjen tapaan käytössämme on kansainväliset tunnisteet rajat ylittävään tiedonvaihtoon. ISNI-projektissa selvitämme, mitä lisäarvoa ISNIn käyttöönotto voisi tuoda visuaaliselle taiteelle”, Kuvaston suunnittelija Hanne Heinonen toteaa,

Projektin toteuttaminen on mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusjärjestöille myöntämän avustuksen turvin. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamisen edistämiseen. Avustus sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista.

Kansalliskirjasto koordinoi projektia kansallisena ISNI-rekisteröintitoimistona ja pystyy hankkimaan ISNI-tunnuksia muiden tiedontuottajien puolesta. Vaikka ISNI-tunnukset ovat jo käytössä monissa maissa, alasta riippumaton kokonaisratkaisu kansallisella tasolla koko tekijänoikeuskentälle on kansainvälisestikin merkittävä avaus.

Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö Katerina Sornova (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). 

Projektin etenemistä voi seurata verkkosivulla (sivut toistaiseksi vain suomeksi).

Projektiin osallistuvat tekijänoikeusjärjestöt:

  • Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kopiosto on luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kuvasto on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys
  • Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
  • Teosto on musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö.
Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan