Ammattilaiset
Tekijänoikeus
Äänitteet

Gramexin vuosikatsaus 2023: Kehityksen vuosi

Tuoreen vuosikatsauksen mukaan vuosi 2023 oli Gramexille merkittävä kehityshankkeiden vuosi. Kehitystyön ansiosta Gramex maksoi musiikin käytöstä kerättyjä korvauksia ensimmäistä kertaa historiassa jopa neljästi vuoden aikana. Korvauskertymä oli yhteensä 26,05 miljoona euroa.

”Vuosi 2023 oli kehityshankkeiden vuosi.  Alati lisääntyvän datan hallitsemisessa tarvittavat tunnisteet ja näiden siirtoon tarvittavat formaatit ovat toiminnassamme koko ajan merkittävämpi kehityksen alue. Toimintatapojen ja teknologian kehitys on edellytys toiminnan säilymiselle merkityksellisenä”, kuvaa Ilmo Laevuo toimitusjohtajan katsauksessa.

”Vuoden aikana jatkettiin VRDB- ja RDx- datahub-integraatioiden ja toimintaprosessien kehittämistä, ISNI-tunnisteen käyttöönottoa sekä toteutettiin automaatiota hyödyntävä verkkopalveluiden ja viestinnän kokonaisuudistus”, Laevuo kertoo.

”Uudet tekniikat luovat tietysti haasteen myös kustannuksille. Yhä suorituskykyisemmät järjestelmät aiheuttavat kehityskulujen lisäksi lisääntyviä ylläpitokuluja”, tiivistää Laevuo.

Korvauskertymä vakiintuneella tasolla

Vuoden 2023 musiikin käytöstä kerätty korvauskertymä oli 26,05 miljoonaa euroa.

Suurimmat korvaustulot tulivat taustamusiikkisektorilta (10,15 milj.), radio- ja televisiokäytöstä (8,05 milj.) ja Internet- ja tietoverkkokäytöstä (4,7 milj.). Erityisesti taustamusiikkioperaattorien korvaukset kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna. Toiminnan kokonaiskuluprosentti oli totutulla 13,7 prosentin tasolla. Efektiivinen hallintokuluprosentti, johon ei huomioida 1,5 prosentin sijoitustuottohyvitystä, oli 15,2 prosenttia.

Aiempaa tiiviimpi tilityssykli

Teknologisen kehitystyön ansiosta Gramex maksoi musiikin käytöstä kerättyjä korvauksia ensimmäistä kertaa historiassa neljästi vuoden aikana. Suurin osa kerätyistä korvauksista maksettiin oikeudenomistajille eli esittäjille ja tuottajille jo saman kalenterivuoden aikana.

Korvauksia maksettiin yhteensä 21,5 miljoonaa euroa. Siitä 9,3 miljoonaa euroa meni musiikin esittäjäasiakkaille ja 12,2 miljoonaa euroa tuottaja-asiakkaille.

Ulkomailta kerättyjen korvausten osuus oli tilapäisesti aiempaa alhaisempi eräiden korvauserien siirtyessä vuoden 2024 käsittelyyn. Ulkomailta kerättiin 690 000 euroa ja ulkomaille maksettiin 2,18 miljoonaa euroa.

Musiikin puolesta

Vuoden aikana Gramex uudisti brändiään ja avasi täysin uudistuneet verkkosivut, jossa digitaalinen asiakaspalvelu ja viestintä nostettiin uudelle tasolle. Uudistuksen yhteydessä GramexPress-lehti muutettiin kokonaan digimediaksi ja printistä luovuttiin. Uudistus sai erinomaisen vastaanoton.

Gramex toteutti myös aktiivista edunvalvontaa musiikkialan hyväksi. Vuoden 2023 painopisteinä olivat hallitusohjelmaan vaikuttaminen, kulttuuri- ja musiikkialan kansantaloudellisen arvon sekä kulttuurialan näkökulman tuominen valtiontalouden sopeutuksia ja työttömyysturvan muutoksia koskevaan keskusteluun.

Vaikuttamistyötä tehtiin osin Luovan työn tekijät ja yrittäjät Luovat ry:n osana sekä osin musiikkialan järjestöjen välisenä yhteistyönä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sari Aalto-Setälä
Viestintäjohtaja
Gramex ry
+358 50 352 1073
sari.aalto-setala@gramex.fi

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan

Lisää uutisia