Keikat ja konsertit
Tulevaisuus
Vastuullisuus

Elävän musiikin ala sai oman ilmastotiekartan

Suomen musiikkitoimijat ovat laatineet ja julkaisseet yhteisen elävän musiikin ilmastotiekartan. Samaan aikaan julkaistiin myös ensimmäinen selvitys Suomen elävän musiikin ilmastovaikutuksista. Ilmastonmuutos vaatii yhteiskunnalta kykyä ja valmiuksia muuttaa toimintatapoja, ja elävän musiikin ala haluaa toimia suunnannäyttäjänä matkalla kohti hiilineutraaliutta 2035.

Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta ja selvitys ilmastovaikutuksista julkaistiin 20.6.2023 osoitteessa www.viileamusiikki.fi. Ne on toteutettu osana laajempaa Elävän musiikin hiilijalanjälki -hanketta vuosina 2022–2023.

Elävän musiikin ilmastotiekartta: Viileä on uusi kuuma

Ilmastotiekartan missioksi on valittu “maailman viileintä musiikkia”. Elävän musiikin toiminnasta syntyy sekä kädenjälkeä että jalanjälkeä. Musiikki ei ole suurin saastuttaja mutta suuri potentiaalinen vaikuttaja; monet musiikin toimijat ovat tunnettuja ja seurattuja, ja viesteillään he voivat olla vauhdittamassa vihreää siirtymää.

Tiekartassa on määritelty toimialalle yhteisiä ilmastotavoitteita sekä keinoja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja samalla kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Tiekartassa on määritelty myös erityyppisten elävän musiikin alan toimijoiden roolit ilmastotyössä; mihin toimija voi vaikuttaa ja millaisia ovat suositustoimenpiteet kullekin toimijaryhmälle. Koko ala kutsutaan mukaan sitoutumaan yhteisiin ilmastotavoitteisiin, ja toimijat voivat ilmaista sitoutumisensa allekirjoittamalla sitoumuksen tiekartan verkkosivuilla.

Selvitys: Elävän musiikin ilmastovaikutukset Suomessa

Pohjustuksena ilmastotiekartalle hankkeessa selvitettiin vuoden 2022 kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutuksia. Mukaan laskentaan kutsuttiin koko elävän musiikin laaja toimikenttä: festivaalit, tapahtumapaikat ja -järjestäjät, orkesterit, yhtyeet ja muusikot. Selvityksen pohjaksi laadittiin hiilijalanjälkilaskelmat yhteensä 32 toimijan kanssa, joista suurin osa oli festivaaleja. Näiltä mittaajilta saatujen tietojen lisäksi selvityksessä hyödynnettiin muita saatavana olevia, aikaisemmin toteutettuja hiilijalanjälkilaskelmia sekä tilastotietoa.

Viileä on uusi kuuma. viileamusiikki.fi

Tekijät ja kumppanit

Elävän musiikin hiilijalanjälki -hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto osana laajempaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli –hankekokonaisuutta. Hankkeen kumppaneina toimivat Jazzliiton lisäksi muut KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäsenet Finland Festivals, LiveFin, Music Finland, Muusikkojen liitto ja Suomen Sinfoniaorkesterit. Tiekartan sekä selvityksen on suunnitellut ja toteuttanut vastuullisuustoimisto Positive Impact Finland. Tiekartan suunnitteluun osallistui lisäksi musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja kumppaneilta.

Ilmastotiekartta ja selvitys kokonaisuudessaan ovat ladattavissa osoitteessa www.viileamusiikki.fi.

Jaa uutinen:
X
Sulje ja palaa listaan