Keikat ja konsertit
Musiikin vaikutukset

Nuoret ja elävä musiikki

LiveFIN ry toteutti marras- joulukuun 2019 aikana Juurista latvoille -hankkeen puitteissa nettikyselyn 15–18-vuotiaiden nuorten elävän musiikin kuluttamisesta. 

Elävän musiikin esityksissä kertoi käyneensä noin 91 prosenttia tutkimuskyselyyn vastanneista nuorista. Tutkimuksen mukaan keikoilla ja konserteissa käyminen nousee jonkin verran iän myötä, vaikka keikoilla käydäänkin vain noin kerran kuussa tai harvemmin. Täysi-ikäisyyden saavuttaminen näyttää olevan varsin merkittävä tekijä keikoilla käymisen suhteen.

Kyselyyn vastanneista nuorista noin kuusi prosenttia ei ole kiinnostunut keikoilla käymisestä. Suurimmat syyt ovat, ettei live-kokemus ylipäätään kiinnosta (30 % keikoilla käymättömistä), keikoilla on liikaa ihmisiä (26 %), keikoilla on liian meluisaa (17 %) ja ne ovat liian kalliita (16 %). Keikoilla käymättömistä nuorista jopa 49 prosenttia kuuntelee musiikkia päivittäin, mutta live-kokemus ja sen piirteet (ihmismäärä, äänenvoimakkuus, ihmisten tuottama melu) eivät ole heille sopivia.

Keikoilla käyviä nuoria on suhteessa eniten keskikokoisessa kaupungissa asuvissa. Keikoilla käymättömiä on suhteessa eniten suurkaupunkien ja maaseudun nuorissa.

Keikoilla käyvät jaettiin kolmeen eri ryhmään:

  • Musadiggareille (N=462; 35 %) keikoilla tärkeintä on musiikki. He käyvät keikoilla enemmän vanhempiensa kanssa ja yksin kuin muut ryhmät. Musadiggareille on tärkeää, että keikkapaikalle on helppo mennä. Vähemmän tärkeää on uusiin ihmisiin tutustuminen tai se, että ’kaikki muut’ tulevat paikalle.
  • Kaverivetoiset nuoret (N=466; 36 %) käyvät keikoilla, koska kaveritkin käyvät. Heille musiikin merkitys on vähäisempi kuin muissa ryhmissä ja he harrastavat vähiten soittamista, laulamista tai oman musiikin tekemistä. He käyvät muita vähemmän keikoilla yksin, vanhempien tai sisarusten kanssa. Kaverivetoisille on muita tärkeämpää se, että kaverit ja some-persoonat ovat suositelleet tapahtumaa, tapahtumaa on hehkutettu ja paikka on tuttu, sinne on helppo mennä ja se on lähellä. He eivät myöskään halua olla niitä, jotka jäävät pois, jos kaikki muut tulevat paikalle.
  • Yhteisöllisille nuorille (N=382; 29 %) keikoilla tärkeintä on musiikki, ystävien osallistuminen ja samanmieliset osallistujat. Heille on muita tärkeämpää tutustua uusiin ihmisiin sekä oppia ja nähdä uutta. He ovat myös muita valmiimpia lähtemään kauas keikalle. Yhteisölliset nuoret tapaavat kaikkein useimmin ystäviään kasvotusten ja heissä on kaikkein vähiten niitä, jotka eivät käy lainkaan keikoilla.

Lue koko julkaisu: https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2022/07/Elamaa-kulttuurin-juurista-latvoille_Nuoret_ja_elava_musiikki_2020_Liite1.pdf

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: LiveFin: Juurista latvoille - Nuoret & elävä musiikki 2020