Keikat ja konsertit
Musiikin vaikutukset

Musiikkifestivaalit lisäävät osallistujiensa hyvinvointia ja työkykyä

Musiikin merkitys festivaalikävijöille on suuri. Vuoden 2020 festivaali- ja venuebarometrin vastaajista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että festivaaliosallistuminen lisäsi heidän hyvinvointiaan. 61 prosenttia koki työkykynsä parantuneen festivaaliosallistumisen ansiosta.

Vuosi 2020 oli hyvin erilainen aiempiin vuosiin verrattuna. Koronarajoitusten vuoksi vuonna 2020 pystyttiin järjestämään vain 87 rytmimusiikkifestivaalia, kun ennen korona-aikaa festivaaleja järjestettiin jopa 330.

Suomalaisten rytmimusiikkifestivaalien yleisöille suunnattu festivaalibarometri toteutettiin vuonna 2021 yliopistojen ja festivaalikentän toimijoiden välisenä yhteistyönä.  Kyselyyn osallistui 12 977 vastaajaa.

Lue koko julkaisu: https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/7443/Festivaali-%20ja%20venuebarometri%202020_Kinnunen%20ja%20Luonila_Sibelius-Akatemia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Festivaali- ja venuebarometri 2020