Ala yhteiskunnassa
Ammattilaiset
Tuet
Yritykset

Musiikkialan taiteilijoiden työmarkkina-asema

Musiikkialalla…

  • 27 % on yrittäjiä, 36 % freelancereita
  • Yli puolen kokonaistulot ovat alle 20 000 vuodessa
  • Päätoimisesti musiikkiin liittyvää taiteellista työtä tekee kuitenkin vain 45 %
  • Suurin osa (74 %) saa taiteellisen työn tuloja palkkioina. Apurahoja on saanut vain neljännes (26 %)
  • 67 % saa myös tekijänoikeuskorvauksia (tässä iso ero muihin taiteenaloihin nähden)
  • Sosiaaliturvaan kuuluvia tuloja on musiikkialan taiteilijoista saanut 45 %
  • Palkatonta työtä on tehnyt 65 %

Data perustuu Taiteen ja kulttuurin barometriin 2019, jonka pääteemana oli tutkia taiteilijoiden työtä ja toimeentulon muotoja.

Lue koko julkaisu: https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2019-taiteilijoiden-tyo-ja-toimeentulo

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Taiteen ja kulttuurin barometri