Keikat ja konsertit
Talous
Yritykset

Elävän musiikin yksityissektorin liikevaihto

LiveFINin teettämän toimialatutkimuksen mukaan Suomen keikka- ja konserttipaikkojen sekä rytmimusiikkifestivaalien liikevaihto vuonna 2022 oli arviolta 292 miljoonaa euroa. Luvussa eivät ole mukana klassisen musiikin festivaalit, tanssilavat, suurkonsertit eivätkä laivat.

Vuonna 2021 koronapandemian kurimuksessa elävän musiikin yksityissektorin liikevaihto keikka- ja konserttipaikkojen sekä rytmimusiikkifestivaalien osalta oli vain 124 miljoonaa euroa. Vuodesta 2021 vuoteen 2022 liikevaihto nousi siis 168 miljoonalla eurolla (+ 135,5%).

Vuonna 2019 (eli aikana ennen koronapandemiaa) vastaava liikevaihto oli jopa 367 miljoonaa euroa, mikä oli vuoden 2022 liikevaihtoa vielä yli neljänneksen isompi.

Koronapandemian jälkimainingit näkyivät vielä

Puolet toimialatutkimuksen vastaajista piti vuotta 2022 tavanomaista huonompana vuotena livemusiikkitapahtumille, ja 35 prosenttia piti sitä tavanomaisena. Alkuvuonna 2022 oli vielä koronarajoituksia. Ihmiset olivat pitkään rajoitusten päättämisen jälkeenkin vielä arkoja lähtemään keikoille tai konserttiin.

Festivaalikenttä ylikuumeni, eikä konkursseilta säästytty

Vuonna 2022 järjestettiin 570 musiikkifestivaalia. Ihmiset ostivat kuitenkin lippunsa koronakokemusten jälkeen entistä myöhemmin. Tämä johti siihen, että festivaaleja myös peruttiin ennätysmäärä, yhteensä 42. Näistä 14 peruttiin alkuvuodesta koronarajoitusten takia, mutta suurin syy peruutuksiin oli heikko ennakkomyynti (19 peruutusta). Myös uusia festivaaleja syntyi ennätysmäärä, yhteensä 107 (19 % kaikista festivaaleista). Festivaalikentän ylitarjonta johti lopulta myös neljän festivaalijärjestäjän konkurssiin.

Lue koko julkaisu: https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/LiveFIN-toimialatutkimus-2022.pdf

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: LiveFin: Elävän musiikin toimialatutkimus 2022