Keikat ja konsertit
Talous
Yritykset

Elävän musiikin yksityissektorin liikevaihto

LiveFINin teettämän toimialatutkimuksen mukaan Suomen koko elävän musiikin yksityissektorin liikevaihto vuonna 2021 oli arviolta 135 miljoonaa euroa. Arviossa ovat mukana keikka- ja konserttipaikat, rytmimusiikkia ja klassista musiikkia sisältävät festivaalit, tanssilavat, suurkonsertit ja laivat.

Aikaan ennen koronapandemiaa eli vuoteen 2019 verrattuna alan liikevaihto putosi vuonna 2021 noin 317 miljoonaa euroa eli 70 prosenttia. Järjestämättä jäi yli 10 000 tapahtumaa ja toteutumatta yli 22 000 elävän musiikin esitystä. Verrattuna vuoteen 2019 työntekijöiden määrä putosi 10 500 hengellä, vapaaehtoisten määrä putosi 15 300 hengellä ja noin 6,5 miljoonaa käyntiä elävän musiikin tapahtumissa jäi toteutumatta.

Pandemian vaikutuksista toivutaan elävän musiikin yksityissektorilla vielä pitkään: toimijoiden pitää vakauttaa talouttaan, liput ostetaan aiempaa myöhemmin, työvoimasta on koronan jälkeen pulaa ja markkinat ovat ylikuumenneet. Samaan aikaan uudet haasteet, kuten energiakriisi, inflaatio ja Ukrainan sota haastavat alaa.

Pienten musiikkifestivaalien määrä kasvoi koronan aikana

Vuonna 2019 noin 80 prosenttia festivaaleista oli pieniä, alle 10 000 kävijän festivaaleja. Koronavuosina pienten festivaalien määrä odotetusti nousi: vuonna 2020 pieniä festivaaleja oli noin 95 prosenttia ja vuonna 2021 noin 90 prosenttia. Suurten toimijoiden vähäinen määrä johti osaltaan siihen, että markkinoilla oli tilaa ja uusia festivaaleja syntyi vuoden aikana 45 kappaletta.

Vajaa neljännes kaikista festivaaleista järjestettiin Uudellamaalla. Seuraavaksi vilkkaimmat maakunnat ovat Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi. Helsinki oli suurin festivaalipaikkakunta, ja siellä järjestettiin 22 festivaalia (vuonna 2019 Helsingissä oli 62 festivaalia)

Lue koko julkaisu: https://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2018/04/LiveFIN_toimialatutkimus2021.pdf

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: LiveFin: Elävän musiikin toimialatutkimus 2021