Ala yhteiskunnassa
Ammattilaiset
Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus musiikkialalla

Musiikkialan järjestöjen toteuttaman Yhdenvertainen musiikkiala -kyselytutkimuksen (2022) mukaan jopa 76 % musiikkialalla työskentelevistä on kokenut epäasiallista käytöstä.

Verkkokyselyssä kartoitettiin yhdenvertaisuuden toteutumista Suomen musiikkialalla. Kyselyyn vastasi 1012 musiikkialalla toimivaa ja työskentelevää henkilöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli musiikin esittäjiä, kuten artisteja tai muusikoita. Kolme neljästä (74 %) vastaajasta oli toiminut alalla yli 10 vuotta.

Epäasiallista käytöstä kokevat erityisesti naiset, muunsukupuoliset sekä nuoret. Joka kymmenes vastaaja (11 %) kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä usein. Naisista 85 prosenttia ja muunsukupuolisista 84 prosenttia kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä alalla toimiessaan. 26–35-vuotiaista epäasiallista käytöstä oli kokenut 88 prosenttia ja 20–25-vuotiaista 98 prosenttia. Miehistä epäasiallista käytöstä oli kokenut 69 prosenttia.

Millaisessa tilanteessa epäasiallista käytöstä tapahtui% vastaajista
(N=751)
Konsertissa, keikalla tai muussa esiintymistilanteessa40 %
Harjoituksissa36 %
Työpaikan yleisessä kanssakäymisessä36 %
Juhlissa tai bileissä32 %
Neuvottelutilanteissa31 %
Sosiaalisen median alustoilla tai yhteisössä28 %
Tapaamisissa24 %
Opetustilanteessa17 %
Verkostoitumistapahtumassa14 %
Studiosessiossa7 %
Biisinkirjoitussessiossa4 %
Jossain muussa tilanteessa7 %
En halua sanoa2 %

Musiikkialan yhdenvertaisuutta halutaan edistää

Yli puolet (57 %) Yhdenvertaisuus musiikkialalla -kyselyyn vastanneista odottaa musiikkialan tekevän enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Tätä toivovat etenkin naiset ja nuoret alalla toimivat, jotka kokevat epäasiallista käytöstä muita todennäköisemmin. Vain alle neljänneksellä (23 %) kyselyyn vastanneista on hyvä käsitys kehittämistoimista, joita alalla jo tehdään. Uusia toimia valmistellaan useissa musiikkialan organisaatioissa sekä eri toimijoiden yhteishankkeina.

  • Yhdenvertainen musiikkiala -sivustolle luotiin musiikkialan teesit tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä 5.10.2017.
  • Esiinnyn edukseni – Kaikille turvallinen musiikkiala – ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan paikallisesti. Ohjeistus koskee kaikkia musiikkialan työtilanteita ja niihin osallistuvia henkilöitä ja tahoja. Sivusto julkaistiin toukokuussa 2022.

Lue koko julkaisu: https://www.vastuullinenmusiikkiala.com/_files/ugd/fc26ec_8317121b8c5946a5af454ea829fc62ac.pdf

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: Kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla