Koulutus

84 500 lasta ja nuorta opiskelee musiikkioppilaitoksessa tai musiikin varhaiskasvatuksessa

Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML ry:n jäseniin kuuluu lähes sata oppilaitosjäsentä, kaikki Suomen taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta tarjoavat oppilaitokset.

SML:n oppilaitoksissa opiskelee noin 62 000 oppilasta ja musiikin varhaiskasvatuksessa noin 22 500 lasta. Lähes 40 prosenttia heistä on poikia, ja musiikin perusopetus on suhteessa taiteenlajeista tasapuolisimpiin kuuluvia. Tyttöjen osuus joukosta kasvaa selkeästi opintojen edetessä perusopinnoista pidemmälle.

Oppilaitoksiin hakeutuu noin 13 000 hakijaa vuosittain. Yleisin oppilaaksi oton menetelmä on ilmoittautumisjärjestys. Tytöt tuodaan poikia useammin varhaisiän musiikkikasvatuksen pariin. On mahdollista, että tyttöjen suurempi osuus perusopinnoissa on seurausta tästä.

Arvion mukaan yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa tavoittaa musiikkioppilaitosten varsinaisten toimintojen lisäksi vielä noin 86 000 lasta. Oppilaitokset ovat koulutustehtävänsä lisäksi myös merkittäviä kulttuurituottajia alueellaan: musiikkioppilaitokset järjestävät vuosittain lähes 10 000 tapahtumaa.

Erityistä tukea annetaan sitä tarvitseville ainakin 70 prosentissa oppilaitoksista, siitäkin huolimatta, että opetus solistisissa opetusaineissa on valtaosaltaan yksilöopetusta.

Julkinen rahoitus kattaa oppilaitosten toiminnasta noin 80 prosenttia. Loput rahoitustarpeesta katetaan oppilasmaksuilla tai muilla pienempimuotoisilla tuloilla. Vapaaoppilaspaikkoja tai maksuhuojennuksia myönnettiin noin 70 prosentille oppilaitoksista.

Musiikkioppilaitokset ovat merkittävä työllistäjä

SML:n jäsenoppilaitokset työllistävät noin 2500 kokoaikaista ja noin 1600 sivutoimista opettajaa. Hallintotyöntekijöitä arvioidaan olevan noin kolmisensataa. Koska oppilaitosten menoista valtaosa (80 %) on henkilöstömenoja, vaikuttavat tulorahoituksen kielteiset muutokset nopeasti henkilöstöratkaisuihin.

Lue koko julkaisu: http://www.musicedu.fi/sml-pahkinankuoressa/jasenoppilaitokset/tilastotietoa/

Jaa avainluku:
Lue julkaisu: SML:n jäsenkysely 2023