Musiikkiharrastuksen positiiviset vaikutukset näkyviksi

Musiikin vaikutukset
Tutkimus

Kansalaisfoorumi ja sen jäsenjärjestöt kehittivät mittariston kulttuuriharrastamisen vaikutusten mittaamiseksi. Mittaristoa hyödynnettiin keväällä 2022 toteutetussa Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -selvityksessä, johon saatiin yli 1300 vastausta kulttuurin harrastajilta. Musiikinharrastajien vastauksissa korostuivat positiiviset psykologiset, sosiaaliset ja oppimiseen liittyvät vaikutukset.

Suomen Puhallinorkesteriliitto, Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Nuorisoseurat ja NuoriKulttuuri, Kansalaisareena sekä Suomen Harrastajateatteriliitto kehittivät mittariston, jonka avulla voidaan selvittää erilaisia kulttuuriharrastusten mukanaan tuomia vaikutuksia. Järjestöjen tekemässä selvityksessä korostuivat erityisesti kulttuuriharrastuksen positiiviset sosiaaliset vaikutukset.

Mittaristo kehitettiin ja pilotoitiin vuoden 2021 aikana, ja varsinainen kysely toteutettiin toukokuussa 2022. Mittaristolla selvitetään kulttuuria harrastavien henkilöiden kokemuksia harrastuksensa fyysisistä, psykologisista, oppimiseen liittyvistä, sosiaalisista sekä yhteisöön liittyvistä vaikutuksista. Syksyllä 2022 julkaistun selvityksen tuloksista käy ilmi, että kulttuurin harrastamisella koetaan olevan merkittäviä vaikutuksia harrastajien elämään kaikilla mainituilla osa-alueilla.

Musiikin osalta kyselyyn vastasi 280 puhallinmusiikin harrastajaa ympäri Suomea. Vastaajissa oli runsaasti sekä nuoria 15–20-vuotiaita että yli 50-vuotiaita harrastajia. Musiikinharrastajien vastauksissa erityisen positiivisiksi nousivat niin psykologiset ja sosiaaliset kuin oppimiseen liittyvät vaikutukset. Soitonharrastajat kokivat harrastuksen lisäävän heidän kokonaishyvinvointiaan tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun, positiivisten oppimiskokemusten ja yhteisöllisyyden kautta. ”Musiikkiharrastus on erittäin tärkeä henkisen hyvinvoinnin kannattelija. Siihen voi purkaa huonoa oloa. Ja harrastukseen liittyvä yhteisöllisyys lievittää yksinäisyyttä” (anonyymi vastaus kyselyyn).

Harrastuksen vaikutuksia kartoittava mittaristo on julkaistu muun muassa Kansalaisfoorumin sivuilla ja tekijät toivovat, että useammatkin kulttuuriharrastuksia tarjoavat tahot ottaisivat sen käyttöön.

Tutustu Kulttuuriharrastuksen koetut vaikutukset -selvitykseen >

Tutustu selvityksessä käytettyyn mittaristoon > 

Jaa artikkeli:
X
Sulje ja palaa listaan