Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien tekijänoikeusjärjestö. Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry (Gramex) on musiikin esittäjien ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teoston ja Gramexin yhteisellä musiikkiala.fi-sivustolla julkaistaan kootusti musiikkialaan liittyvää tietoa.  

Teosto ja Gramex ovat sitoutuneita suojaamaan sivuston käyttäjien yksityisyyttä ja käsittelevät heidän henkilötietojaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.: 

 • mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa 
 • millaisia tietoja keräämme ja mistä saamme tiedot 
 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste 
 • kuinka kauan tietoja säilytetään 
 • mihin tietoja luovutetaan ja siirretään 
 • miten huolehdimme tietoturvasta 
 • millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on 

1. Yhteystiedot 

Teosto ja Gramex ovat yhteisrekisterinpitäjiä tässä tietosuojalausekkeessa kuvaamassamme henkilötietojen käsittelyssä.  

Rekisterinpitäjät: 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (y-tunnus: 0117040-7), Keilasatama 2 A, 02150 Espoo 

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry (y-tunnus: 0201196-9), Keilasatama 2 A, 02150 Espoo  

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@teosto.fi tai viestinta@gramex.fi.

2. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot 

Jos tilaat sivustolta uutiskirjeen, käsittelemme sähköpostiosoitettasi sekä etu- ja sukunimeäsi uutiskirjeen lähettämiseksi. Nämä henkilötiedot saadaan sivuston käyttäjiltä itseltään. Kunkin henkilön tietoihin voidaan myös merkitä tämän antama suoramarkkinointia tai muuta viestintää koskeva suostumus tai kielto.

Analysoimme myös asiakkaillemme ja postituslistoillamme oleville henkilöille lähettämämme viestinnän toimivuutta ja tehokkuutta keräämällä tietoa siitä, ketkä ovat avanneet lähettämämme sähköpostit ja ketkä ovat klikanneet sähköpostiviesteihin sisältyviä linkkejä. Saamme nämä tiedot alihankkijaltamme, joka käsittelee kyseisiä tietoja Teoston ja Gramexin puolesta ja lukuun.Lisäksi sivuston käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästeselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteet ja yksilölliset laitetunnukset. Käsittelemme tällaisia tietoja henkilötietoina.

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Käsittelemme sivuston käyttäjien henkilötietoja uutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirjeiden edellyttämä henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Myös evästeillä kerätyn tiedon käsittely perustuu suostumukseen.  

4. Tietojen säilytysaika 

Käsittelemme ja säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.  

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 

Teosto ja Gramex luovuttavat ja siirtävät henkilötietojasi pääsääntöisesti alla kuvatulla tavalla: 

 • Alihankkijat: Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Teoston ja Gramexin puolesta ja lukuun. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että alihankkija käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Jäsenjärjestöt ja yhteistyöorganisaatiot: Voimme luovuttaa henkilötietoja Teoston ja Gramexin jäsenjärjestölle ja muille yhteistyöorganisaatioille tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jos se on tarpeen uutiskirjeen toteuttamiseksi.  

Luovutukset ja siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli me tai alihankkijamme esim. käyttää EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevaa palveluntarjoajaa, noudatetaan mahdollisessa siirrossa tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimia ja siirtoperusteita. 

6. Tietoturvallisuus 

Teosto ja Gramex käsittelevät henkilötietojasi tietoturvallisella tavalla ja käyttävät asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojesi suojaamiseen. Teosto ja Gramex noudattavat tietoturvallisuuden varmistamisessa omia tietoturvapolitiikkojaan ja tietosuojakäytäntöjään, joista saat lisätietoa osoitteessa https://www.teosto.fi/tietoturvapolitiikka/ ja Tietosuojaselosteet – Gramex ry 

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuva oikeuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit tällä hetkellä vaikuttaa tietojesi käsittelyyn: 

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) lainsäädännön mukaisilla perusteilla. 
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä Teostoon tai Gramexiin. 
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä Teostoon tai Gramexiin tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden lainmukaisuuteen. 
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin vastustamisoikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvää profilointia varten painamalla suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä Teostoon tai Gramexiin. 
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. 
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesi. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi